Drets i deures dels usuaris

Campanya per difondre els drets i deures dels usuaris del sistema sanitari

Álvarez destaca que en sis mesos la història clínica compartida ha d'estar implementada