gènere

La disparitat de gènere en les candidatures comunals

Tot i que no aparegui a la propaganda electoral, els comuns tenen molt a dir a l'hora d'aplicar polítiques encarades cap a la igualtat efectiva

Vives no signa una llei que permet als menors triar el gènere

El copíncep episcopal tampoc rubrica la llei sobre la reproducció assistida