BONDIA

Carnet de motxiller i d’usuari de mòbil

Fa uns mesos van abaixar el límit de velocitat a Manhattan. Els taxistes van posar el crit al cel, i van replicar que si hi havia més atropellaments no és perquè vagin com bojos (que hi van) sinó perquè cada cop més la gent travessa amb el cap cot, mirant la pantalla del mòbil, aliena a la circulació. Aquí també. Per les calçades i per les voreres. Topar caminant contra l’esquena d’algú que para de cop per escriure un whatsapp és cada vegada més freqüent. Després hi ha la variant que et refreguin la motxilla pels morros. Ara que tanta gent du la bossa a l’esquena, és igualment normal (sobretot al transport públic) que el portador es mogui entre la gent oblidant que du una prolongació a l’esquena i es dediqui a repartir cada cop que es belluga. És tendència.