Opinió 25/01/2019

Marca Andorra: identificació de projectes diferencials

Un segon 'workshop' ha reunit de nou als tres grups de treball, aquest cop per a identificar aquells projectes estratègics que han d’acompanyar a la idea central i ajudar al desenvolupament pràctic de la marca país

4 min

Com deia fa unes setmanes, indubtablement aquest serà l’any de la nova Marca Andorra, la qual es presentarà en societat el dia 5 de març d’enguany, salvat d’imprevistos. Abans de festes es va presentar un primer estudi elaborat per Bloom Consulting on es feia un diagnòstic de la percepció que d’Andorra es tenia en l'àmbit internacional i, a partir del mateix, s’iniciava una segona fase a la recerca de la “idea central” de la nostra marca país.

Un 'workshop' amb una selecció d''stakeholders' del país dividits en tres grups va treballar intensament, amb la tutela de Bloo, per tal d’acotar tres propostes d’idea central, tres conceptes amb un denominador comú: identificar Andorra amb un sentiment associatiu. I així fou que de la inspiració de cadascun dels grups sorgiren tres conceptes: l’equilibri/balance, el laboratori del benestar/wellbeing lab i la connexió, evidentment tots ells amb la seva corresponent descripció. Ara es tractava d’escollir-ne un i per això Bloom enquestà a més de 1.500 persones en l'àmbit internacional i promogué una enquesta a nivell nacional a la qual han contestat fins a dia d’avui més de 500 ciutadans del país i una cinquantena d''stakeholders'. Avui ja hi ha una tendència clarament definida encara que s’hi està acabant de treballar i no la coneixerem del tot fins d’aquí a unes setmanes. A més, ara comença el treball de Summa, que ha de redissenyar logo, eslògans, estil gràfic i arquitectura de la marca.

Un segon 'workshop' ha reunit de nou als tres grups de treball, aquest cop per a identificar aquells projectes estratègics que han d’acompanyar a la idea central i ajudar al desenvolupament pràctic de la marca país. Parlem, per exemple, del procés legal per a reconvertir l’actual Taula Marca Andorra en una nova institució que asseguri la continuïtat en el temps i la tutela efectiva d’aquesta nova marca país que està naixent. O també de l’estructura que dita institució haurà de tenir. Potser serà de composició paritària pública i privada? Semblaria el més aconsellable. Hi serà representada tota la població? Doncs en aquest cas haurem de veure com, a més dels actuals membres de la Taula, s’hi afegeixen de nous per donar una major representativitat i participació a la ciutadania del país. I els òrgans de govern de la mateixa? I les fonts de finançament? I les persones que ho gestionaran en el dia a dia, treballadors o assessors? Moltes són les incògnites que es desvetllaran en forma de proposta el 5 de març.

Però, a més, els projectes que es varen treballar i proposar pretenien identificar no només els més innovadors i fins ara inexistents, sinó també aquells altres que proposaven reconfigurar aquelles infraestructures que han quedat obsoletes i que aconsellen un canvi d’ús. Posem-hi una mica d’imaginació, pensant en les necessitats i en les oportunitats que sabem que genera el país i segurament tots endevinarem de quins projectes parlem. Us imagineu projectes que resolguin d’una forma brillant el problema de l'habitatge? O que proposin noves fórmules per a desenvolupar innovació i noves tecnologies? O la reconversió de places hoteleres en nous usos pensant en infraestructures educatives, de serveis, residències per a estudiants i per a temporers? O nous projectes per atreure turisme de qualitat? O el desenvolupament de noves infraestructures que permetin organitzar en condicions tot tipus d’iniciatives relacionades amb el turisme MICE? O iniciatives encaminades a resoldre d’una vegada per totes les comunicacions per aire i per terra per accedir al nostre país? Doncs aquests i molts altres, més concrets o més generals, de major o menor abast, són els projectes que representen el vessant pràctic del projecte Marca Andorra.

Simultàniament a la feina de disseny de Summa, Bloom està preparant una proposta estructurada dels projectes que acompanyaran a aquesta Marca Andorra que es presentarà el 5 de març. A partir de tal presentació comença de veritat el desenvolupament de l’estratègia comunicativa i promocional que ha d’ajudar a consolidar una sòlida reputació de país, que ha de proposar el desenvolupament de nous projectes diferencials i adaptats a les potencialitats d’Andorra i que ens ha de donar la tant anhelada visibilitat internacional que tant necessitem.

De forma molt pràctica cal concloure que de l’eficàcia en el desenvolupament de l’estratègia de 'nation branding' en deriven bona part de les opcions de prosperitat futura del nostre país. Una selectiva captació d’un turisme de major poder adquisitiu, d’inversors en projectes diferencials i de valor afegit ('developers') i del millor talent internacional atret per l’incomparable ecosistema que s’està creant per a ells, han d’acabar repercutint en l’economia de les nostres empreses i en el poder adquisitiu dels nostres ciutadans que alhora activaran el consum i faran indestructible aquest cercle virtuós de la prosperitat, capaç de fer-nos oblidar per sempre la incertesa que encara percep una part important de la població, especialment inquieta per la vulnerabilitat de la seva economia.

Vet aquí la grandesa d’aquest projecte de Marca Andorra que ja tots comencem a comprendre millor i que tant ens pot ajudar de cara a assegurar-nos un millor futur. Per això i pensant en la supervivència i continuïtat del projecte demano a tots els partits polítics que es presentin a les properes eleccions que incloguin en els seus programes fórmules o propostes que garanteixin aquesta continuïtat en la tutela i desenvolupament futur de la Marca Andorra. No hi haurà un sol ciutadà que no els agraeixi el recolzament, i sinó temps al temps. Marca Andorra recordem-ho és de tots i per a tots.

stats