Opinió 24/03/2018

La mediació com a canvi de paradigma

Cal que la gent la conegui, vegi els seus avantatges i tingui incentius clars per fer el pas en aquesta direcció

i
Marc Ballestà
2 min

La mediació s’ha anat implantant als països del nostre entorn com una eina àgil, dinàmica i efectiva en la resolució de conflictes, que evita, moltes vegades, la via judicial, més costosa i considerablement més lenta.

A Andorra, aquest tipus d'iniciatives costen més d'arribar. Problemes que altres països ja fa anys que pateixen i que els ha obligat a trobar vies de solució, a nosaltres, per la nostra idiosincràsia i la nostra dimensió, han trigat força més anys en arribar.

La problemàtica de la sobrecàrrega de treball dels tribunals és, però, des de fa un temps, una realitat al nostre país, i és per això que, tal i com han fet els països del nostre entorn, hem de prendre mesures que tendeixin a prevenir i reduir la sobrecàrrega de treball als tribunals de justícia. Aquestes mesures passen per vies com la conciliació, l'arbitratge o la mediació. En definitiva, per apostar per vies alternatives a la via judicial.

La mediació és una via que, davant d'una situació de conflicte, permet elaborar solucions beneficioses i viables mitjançant el diàleg, atès que afavoreix la comunicació entre les parts en conflicte i suposa, moltes vegades, una millora de les seves relacions futures. Per tant, la mediació no només té com a finalitat agilitzar el treball dels tribunals de justícia, sinó que, fonamentalment, fa possible l’obtenció de solucions responsables, autogestionades i eficaces als conflictes que asseguren el compliment posterior dels acords i que preserven la relació futura entre les parts.

Acceptar aquesta via, però, suposa un canvi de paradigma radical, en relació a la manera que tenim d'enfocar la solució de conflictes. I com a tot canvi d'aquesta envergadura, cal dedicar-li esforços perquè aquest sigui efectiu. És per això que, a part de tenir el marc legal necessari per implementar la mediació com a alternativa real a la resolució de conflictes, cal que la gent la conegui, vegi els seus avantatges i tingui incentius clars per fer el pas en aquesta direcció.

També és molt important l'educació de les noves generacions en l'ús d'aquests nous mecanismes, i per això és summament positiu que ja s'hagi implantat aquest mecanisme dins les escoles del nostre país, perquè, des de petits, la coneguin i en vegin la seva utilitat. Només treballant en aquesta direcció aconseguirem el canvi de paradigma necessari.

stats