Constituït el Consell Andorrà d’Estadística

En la primera reunió de l’organisme, presidit pel ministre de Finances, Jordi Cinca, s’ha aprovat el Reglament intern de funcionament

El Consell Andorrà d’Estadística s’ha constituït aquest dijous com a òrgan consultiu i de participació sobre els programes i plans d’estadística oficials i altres aspectes relacionats amb aquest àmbit. En la primera reunió de l’organisme, presidit pel ministre de Finances, Jordi Cinca, s’ha aprovat el Reglament intern de funcionament i s’ha emès el dictamen favorable sobre la proposta de Programa estadístic del 2018.

La voluntat que emana de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 és que el Consell Andorrà d’Estadística sigui plural i representi tots els actors socials, tenint en compte els informants i els productors i usuaris de les estadístiques. Per aquest motiu, l’organisme presidit pel ministre de Finances, i amb el coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll, com a secretari, compta també amb representants del Consell General, dels comuns, quatre representants dels usuaris, la comunitat científica, societat civil i els enquestats, representants de l’INAF, de les parapúbliques, de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, dels sindicats, de la Confederació Empresarial Andorrana, i de l’Agència de Protecció de Dades Personals.

El ministre de Finances, com a president del consell, ha exposat que l’objectiu del Consell Andorrà d’Estadística ha de ser millorar la governabilitat de l’estadística i fer que les estadístiques que es generin siguin el més útils possible.

Així, ha manifestat la necessitat de disposar de dades estadístiques de qualitat i homologables a l’entorn, ja que aquest és un requeriment reiterat, per exemple, de les agències de ràting, i també un requisit per poder formar part del Fons Monetari Internacional. A més, ha remarcat que la utilitat d’aquestes estadístiques és sobretot a nivell intern, ja que són necessàries per conèixer la realitat del país i poder definir estratègies.

En aquest sentit, el Consell Andorrà d’Estadística ha de participar en la selecció de les estadístiques que cal incorporar als plans anuals, i també en identificar aquelles que es produeixen i que deixin de tenir utilitat.