Fins a 206 sol·licituds d'inversió estrangera el primer trimestre de l'any

Entre aquestes operacions destaquen les immobiliàries

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha destacat que al llarg del primer trimestre del 2018 s’han rebut 206 sol·licituds d’inversió estrangera, per un valor de 65,5 milions d’euros. D’aquest total, 166 han estat favorables, sis han estat denegades, dotze han caducat i 22 estan en curs. I pel que fa als imports acordats 62,4 han estat favorables, 900.000 corresponen a projectes denegats, 1,2 milions han caducat i un altre milió resta pendent. Saboya ha destacat que, pel que fa a les peticions, es troben en la mitjana d'anys anteriors, mentre que els imports estan per sobre.

Saboya també ha posat en relleu que hi ha operacions immobiliàries importants entre aquestes sol·licituds i que les operacions patrimonials sumen aquest primer trimestre de l’any quinze milions.

També ha destacat que 67 del total de sol·licituds provenen d’Espanya però que hi ha operacions econòmiques de molt impacte que provenen d’altres països, com per exemple, Luxemburg.

El titular d’Economia ha facilitat aquestes dades a preguntes del conseller del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, que ha lamentat que no es tinguin xifres “reals” sobre l’impacte que ha tingut per a l’economia del país aquesta inversió estrangera, a la qual cosa Saboya li ha respost que el que manca és tenir la informació exacta sobre l’execució real i que això es tindrà gràcies a la digitalització del dipòsit de comptes i aquest any es disposarà de dades del 2014 i del 2015.

Dipòsits d’hidrocarburs

D’altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que a finals d’aquest any esperen que totes les instal·lacions que contenen hidrocarburs del Pas de la Casa compleixin la normativa, ja que ara com ara aquest compliment es troba al 80% després del porta a porta que va fer el ministeri per recordar als propietaris quines obligacions han de complir aquests dipòsits i per inspeccionar-los, una feina que ja està finalitzada al Pas de la Casa. La titular de Medi Ambient també ha recordat que quan es van començar les inspeccions el compliment se situava en només el 27%. Aquestes dades han estat facilitades per Calvó en el marc d’una pregunta de Costa sobre el fet que el comú d’Encamp hagi d’invertir 200.000 euros per remeiar els efectes de vessaments d’hidrocarburs al poble encampadà. Calvó ha destacat que aquesta feina deriva de l’estudi que va fer el Govern el 2015 per detectar l’efecte d’aquests vessaments sobre el medi. 

Deutors

A l’últim, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que dels deutes pendents de cobrar a 31 de desembre del 2017 i que s’elevaven a 53,5 milions, al mes d’abril ja només quedaven pendents vuit milions. El president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, li ha retret que, malgrat que l’executiu aplica una nova normativa sobre la comptabilitat dels comptes públics, no ha vist “grans canvis” que hagin suposat una major “transparència” en aquesta gestió.