El Govern avala la llei de transparència de L'A

Però s'oposa a aixecar el deure de secret de la Uifand, l'AREB i l'INAF

El Govern ha emès un criteri positiu per a la presa en consideració de la proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació presentada pel grup parlamentari liberal. No obstant, critica amb contundència que el text proposi aixecar el deure de secret i de confidencialitat de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

"Aquest aixecament del deure de secret de forma indiscriminada davant de qualsevol demanda d’informació del Consell General és contrari a la legislació vigent, als tractats internacionals i als principis fundacionals" d'aquests organismes, assegura el criteri del Govern, que detalla tota la normativa a la qual estan subjectes. A més, assenyala que aquesta decisió posaria en entredit la independència d’aquests tres organismes.

D'altra banda, també discuteix el període màxim de 5 anys per a la protecció de la informació reservada, i considera que s'hauria de preveure la possibilitat de prorrogar-lo amb causa justificada. A més, considera que l’accés a la informació reservada de forma il·limitada que es preveu per al Govern, els comuns i el Consell General, "podria arribar a contradir-se precisament amb la classificació de determinada informació com a reservada".

De fet, considera que el llistat de matèries susceptibles de ser declarades com a informació reservada que enumera la proposició de llei no és exhaustiu i, per tant, s'ha de considerar de caràcter orientatiu. En canvi, pel que fa a les matèries sobre les quals no es podrà dictar reserva "té una major efectivitat jurídica" i les comparteix a grans trets.

Per tant, tot i les reserves que exposa, el Govern considera adequat procedir a la regulació del principi de transparència i l’accés a la informació, ja que és "una qüestió cabdal en les societats democràtiques". L'executiu assegura que s'ha de trobar un equilibri entre els principis de publicitat i transparència, i finalment, recorda que sí que hi ha algunes regulacions sectorials, que haurien d'integrar-se i no contradir-se amb la regulació general que es pretén tirar endavant.

El grup parlamentari liberal, de la seva banda, ha rebut amb “prudència” el criteri favorable del Govern, ja que “en alguns punts el criteri de l'executiu és molt dispar al nostre”. També subratlla que “tot i que no ha succeït en aquesta legislatura, no podem donar per fet que la proposició de llei es prengui en consideració, malgrat el criteri favorable de Govern, fins a escoltar la postura del grup parlamentari demòcrata”.