L'Institut Nacional de l'Habitatge marcarà els preus de referència dels lloguers

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat les mesures aprovades pel consell de ministres d'aquest dimecres

A la roda de premsa de després del consell de ministres, el ministre portaveu Eric Jover ha estat acompanyat del ministre d'Afers Socials, habitatge i Joventut, Víctor Filloy, que ha estat el primer a prendre la paraula per explicar les mesures aprovades per intentar pal·liar la problemàtica de l'habitatge. El ministre Filloy ha explicat que "hi ha mesures més immediates i mesures a llarg termini, però sempre tenint en compte que en aquest àmbit no hi ha solucions immediates". L'objectiu del Govern, segons Filloy, és "d'anar implementant mesures que vagin alleugerint la tensió que hi ha en el mercat de cara als propers anys". Aquí guanya molt pes la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge.

El ministre Filloy ha explicat que "té l'objectiu d'obtenir dades més precises de la situació del mercat". Per aquest propòsit, el mateix Filloy ha explicat que "es crearà un recull administratiu amb les dades de tots els contractes de lloguer, que  fixarà un índex de preus de referència del mercat de lloguer, que en cap cas implicaria l'aplicació de mesures restrictives sobre la decisió dels propietaris a l'hora de determinar el preu dels seus habitatges. Per tant, l'índex tindria l'objectiu d'aportar més dades respecte als preus del lloguer per cada zona o per tipologia d'habitatges i, d'aquesta manera, es podrien desenvolupar polítiques més eficients en aquest àmbit". De la mateixa manera, la nova entitat hauria "de gestionar els fons publicoprivats destinats a la construcció i a la rehabilitació de l'habitatge del mercat de lloguer i ser el coordinador amb les administracions competents per impulsar la política nacional d'habitatge", segons indica el mateix Filloy.

El titular d' Afers Socials, Habitatge i Joventut també ha exposat altres propostes, com ara el desenvolupament d'una nova Llei d'edificació que fomenti mesures incentivadores en les promocions destinades al lloguer. A més, Filloy ha explicat que ja s'està treballant de manera coordinada amb els diferents comuns la signatura de convenis de cessió de sòl per a la construcció d'habitatges concertat o a preu assequible. També ha destacat que el Pla Renova contempla un increment d'ajuts als propietaris que vulguin fer millores als immobles destinats al mercat de lloguer.

Una altra sèrie de mesures legislatives, segons ha explicat Filloy, són "sobre el plantejament d'introduir excepcions a la pròrroga, totes elles acordades a la Taula de l'habitatge". D'aquesta manera, el ministre Filloy ha explicat que "el llogater no podrà demanar la pròrroga del contracte quan el propietari cedeixi la finca arrendada al Govern per a usos socials". Filloy ha explicat que "també la part arrendatària no podrà demanar la pròrroga automàtica en cas que el propietari vulgui recuperar el seu immoble per destinar-lo al seu ús propi o al dels seus familiars de segon grau, donant, d'aquesta forma, el contracte de lloguer per extingit". Filloy ha dit també que "el propietari haurà de garantir que l'habitatge és per al seu ús o d'un familiar per un període de mínim cinc anys i l'arrendador també té dret a no renovar el contracte quan tingui en propietat un immoble de 200 metres quadrats habitables". Una de les propostes que ha explicat Filloy és que "els propietaris d'un habitatge en lloguer que en els darrers tres anys no hagin actualitzat el preu de la renda puguin incrementar-la segons l'IPC acumulat, durant el període esmentat que resti pendent d'actualitzar, i ho podran fer si renoven el contracte, com a mínim per cinc anys o més". D'aquesta manera, segons el ministre Filloy, "l'arrendador podrà apujar el preu del lloguer més enllà de l' IPC quan s'hagin fet obres de millora a l'immoble, amb un topall màxim d'augment establert en l'article 25 de la Llei d'arrendaments urbans".

Per finalitzar la seva intervenció, Filloy ha assenyalat "la voluntat de seguir impulsant convenis amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre per a la cessió d'habitatges per a col·lectius vulnerables, tal com s'ha fet amb la Fundació Armor o la Residència Solà d'Enclar". També ha explicat la intenció de "crear l' Oficina d'Atenció al Ciutadà, gestionada per la Secretaria d'Estat de Participació Ciutadana, que oferirà ajuda i informació sobre qüestions d'habitatge".