Més d'un centenar d'activitats al Programa Estadístic del 2018

La majoria són demogràfiques, socials i econòmiques, i representaran un 59% del total d'activitats que incorpora el Pla estadístic 2018-2021

El Govern ha aprovat el decret del Programa Estadístic corresponent a aquest any 2018, el qual recull un total de 124 activitats, que representen el 59% de les 210 que incorpora el Pla estadístic del quadrienni 2018-2021. El programa d'enguany prioritza les estadístiques consolidades per davant de les que estan en desenvolupament i inclou 24 activitats noves. La majoria d'estadístiques, 47 són demogràfiques i socials i 40 són econòmiques; la resta, una vintena són mediambientals i de caràcter multi-àmbit, a més de 16 activitats instrumentals. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'ha procurat que hi hagi diversitat de temàtiques, reflectint així la "voluntat d'abastar tots els àmbits d'activitat i d'interès d'una societat plural com la nostra".

En el programa, que es publicarà al proper Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, no només hi haurà la descripció de les activitats, sinó també les institucions, els organismes i els sectors econòmics i socials que hi estan implicats, els quals tenen l'obligació de facilitar la tasca de desenvolupament d'aquest tipus d'estadístiques, i de quina manera ho han de fer, per tal de garantir un ús correcte de la informació que gestiona el departament d'Estadística. Cinca ha destacat la importància d'aquestes dades per tal que qualsevol organisme governamental pugui desenvolupar correctament la seva activitat, per definir les polítiques i per poder donar una imatge el més homogènia i comparable d'Andorra a l'exterior.

El Govern ha elaborat el programa estadístic d'aquest 2018 d'acord amb el Sistema Estadístic del Principat i el Consell Andorrà d'Estadística. Cada un dels propers tres anys del pla tindrà el seu propi programa d'activitats. El ministre portaveu ha comentat que en els propers mesos ja es començarà a treballar amb el programa del 2019.