Publicitat
Publicitat

El PS demana un seguit d'informació sobre el fons de pensions de la funció pública

El conseller Gerard Alís justifica que aquesta petició s'emmarca en el procés de control que fa la formació del nou sistema de jubilació

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual vol que se li trameti tota una sèrie de documentació sobre l’evolució i la gestió del fons de pensions de la funció pública. El parlamentari demanda, entre altres documents, les actes de la comissió de seguiment així com dades relatives al concurs per a la selecció, recentment acordat, d’una entitat dipositària i una gestora dels diners aportats pels treballadors. En aquest sentit, ha remarcat que la petició s’emmarca en el procés de control que, des de la formació, s’està fent del nou sistema de jubilació.

En concret, en l’escrit tramitat a la Sindicatura, el conseller general socialdemòcrata demana en primer lloc “dades financeres sobre l’estat actual del pla de pensions”, incloent-hi l’import, la gestió realitzada fins a la data i els rendiments obtinguts. També vol informació sobre l’activitat de la comissió de seguiment i sol·licita totes les actes des de la seva creació així com la política d’inversió acordada per l’òrgan.

Alís també vol més dades sobre el procés de contractació d’una entitat gestora i una altra de dipositària del fons, tal com s'ha esmentat. Així demana que se li faciliti els plecs de bases emprats per la selecció, així com els procediments de contractació, l’informe previ preceptiu que havia d’elaborar la comissió de seguiment, els contractes de prestació de serveis que s’hagin signat i els informes d’adjudicació.

El conseller general ha posat en relleu que la demanda d’informació entra “dins la dinàmica" que estan duent a terme "des que es va votar la llei” i que sorgeix “arran de la publicació de l’adjudicació de l’entitat gestora i de la dipositaria”. Així, la intenció és “fer el seguiment i controlar que tot el que es fa en relació a la gestió del fons s’adequa a la llei”.