Política 30/11/2020

El Consell d'Europa recomana a Andorra millores per tractar la violència masclista

El Grevio "encoratja fortament" les autoritats a dotar de mecanismes efectius d'indemnització a les víctimes

Ana
4 min
Portada de l'informe del Grevio. / ANA

Andorra la VellaEl Consell d'Europa ha publicat un nou informe sobre Andorra, en el que el Grevio fa diferents propostes i suggeriments per tal de combatre la violència contra la dona. En aquest sentit, el Grevio demana a les autoritats andorranes que garanteixin la prevenció i la lluita contra totes les formes de violència contra la dona cobertes al conveni d'Istanbul i en particular demana que l'assetjament sexual, els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina s'incloguin amb suficientment detall als documents polítics.

També es demana promoure la investigació i assegurar la recopilació de dades sobre la violència de gènere que afecti grups de dones exposats a discriminació múltiple, com les dones amb alguna discapacitat, les LGBTI o les migrants. De fet, es demana d'integrar les perspectives i les necessitats d'aquests grups en el disseny de les polítiques amb col·laboració amb les associacions especialitzades. A més, també anima a les autoritats andorranes a seguir sumant esforços perquè l'enfocament del gènere de la violència contra les dones s'integri en les polítiques i els documents oficials emesos per les institucions.

D'altra banda, en un apartat sobre prevenció i sensibilització, recomana planificar i desenvolupar campanyes periòdiques, amb la col·laboració d'organitzacions no governamentals. En la mateixa línia, manifesta que s'ha de garantir la transversalització de gènere a l'educació. Per aquest motiu, demana que hi hagi una formació adequada dels professionals relacionats en qüestions de violència contra la dona. Un altre apartat el dedica a invitar a les autoritats a establir eines preventives i una major divulgació sobre el programa d'ajuda a les dones. Per altra banda, també encoratja a prendre les mesures necessàries per establir un programa de tractament pels delinqüents sexuals. Pel que fa als mitjans de comunicació, recomana a les autoritats a seguir fomentant sistemes d'autoregulació destinats a millorar el respecte dels mitjans de comunicació a la dignitat humana de les dones i la prohibició de qualsevol discriminació de gènere. De la mateixa manera, demana doblar els esforços per prendre mesures i establir normes de prevenció per combatre la violència de gènere contra les dones als llocs de treball.

Des del Grevio també encoratgen les autoritats a prendre mesures que suposin una major implicació de totes les institucions concernides per tal que hi hagi una actuació coordinada i transversal en la prevenció contra les violències i a establir unes polítiques que permetin que cadascuna d'aquestes institucions tingui uns objectius clars. També es demana que es destinin més recursos econòmics a la prevenció i a la lluita contra les violències envers les dones i al reforç a les organitzacions de la societat civil, establint, per exemple, subvencions estables. També es recomana que es reforci la implicació de les ONG i que es facin enquestes de manera periòdica sobre les diferents formes de violència.

També hi ha tot un apartat dedicat a la protecció i el suport i en el qual es destaca que cal que es dotin els serveis socials dels recursos econòmics i humans suficients perquè puguin atendre de manera efectiva les víctimes de violència. També es recomana que es doti el personal dels serveis sanitaris amb els mitjans adequats i també amb la formació necessària per atendre les dones. També es convida el país a reforçar la formació de les persones que fan l'atenció telefònica. I es demana que les víctimes de violències sexuals puguin tenir accés a tots els serveis i també s'incideix en la coordinació dels treballs per garantir el suport als infants que han estat víctimes de la violència.

El Grevio també "encoratja fortament" les autoritats a dotar de mecanismes efectius d'indemnització a les víctimes. En aquest sentit, també s'inclouen un seguit de recomanacions en matèria judicial, tant civil com penal. Així, a banda de recomanar formació als professionals també es manifesta que cal que el país modifiqui el Codi Penal per garantir l'existència d'un delicte de violència sexual molt lligat a l'absència de consentiment, amb independència del fet que la víctima sigui major d'edat i en les seves plenes facultats. I també es recomana la revisió de les penes aplicables a les violències sexuals de manera que es prevegin sancions dissuasives i proporcionades a la gravetat dels fets. També es recomana completar en matèria penal el comportament que suposi la incitació a la mutilació genital i s'encoratja a la presa de mesures per a la correcta aplicació de les disposicions sobre l'assetjament sexual.

Finalment, des del Grevio es demana que les víctimes tinguin accés i puguin ser rebudes per personal qualificat durant les 24 hores els set dies de la setmana, i ampliar el suport policial. També convida a les autoritats a involucrar a les associacions especialitzades a donar suport a les víctimes a les investigacions i als processos judicials.

La resposta de l'executiu

Arran de l'informe el Govern ha destacat que moltes de les recomanacions que s'hi recullen ja formen part de la feina que el ministeri duu a terme o té previst incloure.

Des del Govern recorden que el grup d’experts va fer arribar a finals del 2018 un qüestionari a Andorra i a la resta d’estats que han ratificat el conveni amb l’objectiu de comptar amb un informe en referència a les seves actuacions des del 2014 fins al 2017 per donar compliment al conveni d’Istanbul. A més, el Grevio va visitar el país el mes de febrer i es va reunir amb l’administració pública i amb representants de la societat civil.

L'executiu posa en relleu que es destaqui el treball de l'àrea de polítiques d’igualtat del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. A més, fan èmfasi en el fet que s'assenyala la importància de la detecció precoç en els casos de violència envers les dones i la violència domèstica, "un dels eixos d’acció del ministeri en aquest àmbit".

Afegeixen que l’informe "apunta a diverses mesures que, precisament, el Govern està desenvolupant i que es desplegaran a través del projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, com és el cas de la figura de l’agent d’igualtat als diferents departaments i/o institucions, així com l’acció transversal remarcant la implicació de tots els ministeris".

En el mateix sentit, fan notar que en el seu procés d’avaluació, el Grevio posa en relleu la importància de tenir dades per definir les polítiques d’igualtat, "un fet que centrarà l’acció de l’Observatori de la Igualtat". I afegeixen que el grup d’experts del Consell d’Europa també recomana l’existència d’un òrgan d’avaluació independent de les polítiques i accions preses, que, justament, el Govern preveu desenvolupar a través del futur institut andorrà de les dones que s’inclou al projecte de llei esmentat.

stats