Política 24/09/2021

Criteri favorable del Govern per impulsar la llei de protecció civil

Els grups que donen suport a l'executiu volen recuperar la figura del sometent

L. G. (ANA)
3 min
Els consellers dels grups parlamentaris de Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos, Ester Molné, Eva López i Raül Ferré, respectivament, durant la presentació de la proposició de llei de protecció civil.

Andorra la VellaEl Govern ha fet públic aquest divendres el criteri favorable per impulsar la proposició de llei de protecció civil que van presentar els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberal i Ciutadans Compromesos, els quals donen suport a l'executiu. En el redactat del text el Govern considera "totalment necessària" la regulació continguda en la proposició de llei de protecció civil, tot destacant que els principis establerts estan directament relacionats amb les competències dels comuns i de l'executiu en l'àmbit de la protecció civil i la gestió d'emergències, motiu pel qual és de vital importància que s'unifiquin els recursos d'ambdues administracions per respondre de la millor manera possible davant d'un esdeveniment d'aquestes característiques.

En aquest sentit, posen especial atenció als deures dels mitjans de comunicació en cas d'emergència no ordinària, que es defineix com una situació que implica un risc greu per a una pluralitat indeterminada de persones i que fa necessària l'adopció de mesures extraordinàries per fer-hi front. Així doncs, ressalten el paper dels mitjans per la capacitat que tenen d'arribar a una gran part de la població, motiu pel qual "tindran un rol important a l'hora de transmetre informacions, avisos o instruccions als ciutadans en un moment determinat".

Amb relació a la regulació de les formacions, des de l'executiu consideren molt encertada l'obligació de dur a terme "activitats formatives, informatives, i pràctiques i exercicis periòdics en situacions d'emergència no ordinària als centres docents i cursos acadèmics", ja que argumenten que la millor manera de donar una resposta ràpida, coordinada i eficaç davant de qualsevol emergència és amb una formació adequada.

Un altre punt fonamental de la proposició de llei per al Govern és la previsió, la prevenció i la planificació, per la qual cosa subratllen la necessitat d'elaborar mapes de riscos en què s'identifiquin i ubiquin els riscos existents, tot recordant que des de l'executiu ja estan treballant en algun d'ells, com és el del risc d'inundació de les diferents zones del Principat. En la mateixa línia, exposen que és important elaborar plans de protecció civil territorials, especials i específics per ordenar la resposta en cas d'emergència, tal com preveu la proposició de llei presentada pels grups que donen suport a l'executiu.

Quant a la recuperació i regulació de la figura del sometent, el capità i el desener, asseveren que és rellevant que els membres d'aquests estiguin "degudament formats i duguin a terme les pràctiques i simulacres" per cada comú de forma coordinada amb el departament competent en matèria de protecció civil. A més, comparteixen que la figura del sometent hauria de tenir "únicament un caràcter voluntari".

A la proposició de llei de protecció civil també es fa esment de la necessitat de disposar a Andorra d'un Centre Nacional d'Emergències entès com una estructura única de recepció de les trucades d'emergència i de coordinació dels serveis operatius que hagin d'intervenir per garantir una coordinació operativa efectiva. D'aquesta manera, el Govern comparteix la previsió legal continguda a la proposició per impulsar la seva creació. En referència a la regulació de les distincions i els honors en matèria de protecció civil, ho valoren positivament tot al·legant que "és de justícia reconèixer a les persones i entitats públiques i privades les tasques en aquest àmbit".

Per cloure el seu criteri, tracten els articles relatius al finançament, la repercussió dels costos i despeses a conseqüència de l'incompliment de la llei i el règim de responsabilitat perquè, sobretot en qüestió de repercussió de costos en situacions d'emergència "l'afectació de les finances públiques és molt important", i el Govern entén adequades les previsions de la llei en matèria d'incompliment i de responsabilitat, les quals estableixen que qui incompleixi la legislació ha d'abonar els costos i les despeses ocasionats per la mobilització i la intervenció dels serveis operatius, conjuntament amb les previsions establertes en el règim de responsabilitat, al·legant que compleixen una doble funció. D'una banda, "dissuadir d'incompliments eventuals de la llei" i, de l'altra, "rescabalar els ingressos públics en aquests casos".

stats