Concedides 195 de les 560 peticions d'ajuda a l'habitatge per la Covid-19

L'import que l'executiu ha dedicat a aquestes ajudes ha estat de 63.000 euros

El Govern ha rebut un total de 560 peticions d’ ajudes a l’habitatge en el marc de la convocatòria extraordinària que es va posar en marxa per fer front a la crisi causada pel coronavirus i que va estar vigent entre el 20 de març i el 30 de juny. Del total de sol·licituds rebudes 195 van ser acceptades; 350 van ser desfavorables i quinze van ser retirades. Així consta en una resposta que el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, dona a una bateria de preguntes que havia formulat el conseller socialdemòcrata Carles Sánchez i que surt publicada al butlletí del Consell General.

El Govern ha destinat una partida de 63.375 euros a aquestes ajudes favorables i es posa en relleu, també, que la mitjana ha estat de 355,77 euros per nucli familiar. Per col·lectius, deu han estat per a famílies monoparentals; vuit per a persones joves; quatre per a famílies nombroses i la resta, 173, han anat a parar a la població en general, és a dir, persones que no formen part d’aquests col·lectius considerats vulnerables.

En la mateixa resposta s’evidencia que el principal motiu per a la resolució desfavorable ha estat, en un 51%, que la persona tingués feina. Un altre 16% ha estat perquè la persona estava sense feina però per motius aliens a la Covid; el 14% superava el llindar econòmic establert i un altre 14% eren persones que feia menys d’un any que vivien a Andorra. En aquest cas, concreten des d’Afers Socials, s’han valorat els casos i s’han tramitat, si ha estat necessari, altre tipus d’ajuda.

També es posa en relleu que hi ha hagut un retard en el pagament de l’ajuda el darrer mes, el de juny, ja que inicialment el programa tenia una durada de dos mesos o fins que el Govern declarés a fi de la situació de crisi sanitària, que va ser decretada el 9 de juny, amb la qual cosa l’ajut es va prorrogar fins a l’últim dia d'aquest mes. La partida va requerir una ampliació i fins al mes de juliol no va quedar totalment liquidada.