Política 20/06/2022

Terceravia vol consellers generals a la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura

Consideren que s'ha de fer un seguiment mes dinàmic de l’evolució del sector

ARA Andorra
2 min
El conseller general de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp.

Andorra la VellaEl conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, va entrar a tràmit divendres passat cinc esmenes de millora al Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. Una d’aquestes proposa incloure tres consellers generals de diferents grups parlamentaris, inclosa l’oposició, a la composició de la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura (CNRA), així com estipular una periodicitat de sis mesos de les reunions ordinàries de la CNRA. “Entenem que és una Llei emesa pel Consell i aquest ha de ser-hi representat, a més creiem que la Comissió ha de fer un seguiment mes dinàmic de l’evolució del sector”, ha explicat.

 

Una altra de les esmenes té com a objectiu permetre a les cases més petites poder destinar els habitatges d’ús unifamiliar a l’allotjament turístic del tipus borda rural o agroturisme, a la restauració en forma de construccions rústiques, a l’ús de magatzem, a la construcció de bordes i cabanes de muntanya, mentre el sòl urbà no consolidat on estiguin situats, no hagi obtingut la qualificació d’urbà consolidat, en règim d’obres i actuacions provisionals, d’acord amb la normativa sectorial vigent. Seguint en aquest context, i sobre els refugis de muntanya, Terceravia ha modificat l’articulat perquè un privat que disposi de bordes d’alta muntanya les pugui explotar com a refugi guardat.

 

Pel que fa a la cotització de les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi, el grup parlamentari proposa que les persones que estan assalariades amb una jornada laboral de 40 hores per setmana, i que a més a més tinguin una activitat per compte propi, hagin de cotitzar per l’activitat de compte propi de forma proporcional a les rendes obtingudes pel treball en qualitat d'autònom i fins a un màxim del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any natural immediatament anterior. “Es dona el cas que hi han assalariats que efectuen una activitat per compte propi per fer-se un sobre sou, per tant es considera adient que cotitzin de forma proporcional, en cas contrari, es desincentiva a fer aquesta activitat per compte propi”, ha argumentat Joan Carles Camp.

 

Finalment, amb l’objectiu de donar seguretat jurídica a la legislació vigent, el grup parlamentari Terceravia proposa reduir terminis, d’un any a sis mesos, per publicar el text consolidat de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000 i de la Llei d’agricultura i ramaderia, del 22 de juny del 2000.

stats