Un total de 32 infants es troben acollits a la Gavernera

Onze tenen entre 15 i 18 anys, tal com consta a la resposta que Afers Socials ha donat a Rosa Gili

Un total de 32 infants i joves viuen ara com ara al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves la Gavernera (CAI). Catorze d’aquests infants són noies i divuit nois, onze dels quals tenen entre 15 i 18 anys; nou, entre 12 i 14; set, entre 8 i 11 anys; tres tenen entre 2 i 4 anys i dos entre 5 i 7 anys. Vint-i-cinc d’aquests infants s’hi troben per una situació de risc, cinc per conductes dissocials i/o actitud conflictiva i altres dos perquè va acabar l’acolliment amb una família.

Aquestes són les dades que s’han facilitat des del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior a preguntes formulades per la consellera del PS Rosa Gili. Així, es posa en relleu que la capacitat del centre era de 20 places residencials i deu en atenció diürna i que, per aquest motiu, es va decidir ampliar-lo, a través del lloguer d’un xalet per acollir infants i joves. D’aquesta manera, ara es disposa d’un total de 37 places, 23 al CAI I i altres 14 al CAI II.

En les mateixes respostes publicades al butlletí del Consell General consta que actualment treballen entre els dos centres un total de 32 persones i que hi ha una vacant de recolzament operatiu per a la cuina i neteja, amb la qual cosa la plantilla augmentarà fins a les 33 persones. Quant a la ràtio actual entre infants/adults, es posa en relleu que a partir de les 17 hores hi ha un coordinador de torn, un educador per a tres menors del grup de primera infància, és a dir, fins als quatre anys; tres educadors per a infants fins a deu anys, que en aquest cas són nou, sis dels quals amb discapacitat i/o trastorn de conducta; dos educadors per al grup fins als 14 anys, dotze en total, dels quals quatre amb discapacitat i/o trastorn; altres dos educadors per als que tenen més de 15 anys, deu joves en total, quatre dels quals en situació de discapacitat o problemes de conducta.

A més, es detalla el pressupost que ha tingut el CAI des del 2013. Així, aquell any va ascendir a 585.169 euros per situar-se el 2017 en 632.281 euros. De fet, dels darrers anys el pressupost del 2013 va ser el més baix i el del 2017, el més alt.

En la mateixa informació facilitada per Afers Socials consta que, una vegada el menor ingressa al CAI, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància de l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del departament d’Afers Socials estableix un pla d’intervenció familiar, mitjançant el qual es treballa amb la família el retorn del menor, si és possible. L’acompliment del pla és el que determina la durada de l’acolliment i l’evolució del menor. Els pares conserven un dret de correspondència i un de visites dels fills acollits, dels quals, el batlle en fixa les modalitats.

Es recorda que el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior té previst construir o habilitar dos espais més per acollir infants i joves. Per una banda, una ampliació del CAI al costat de l’edifici actual, que permetrà una capacitat addicional de 25 infants i joves. I, de l’altra, hi ha previst habilitar un centre residencial d’educació intensiva adreçat a adolescents en situació de desemparament que presenten alteracions de conducta recurrents o patrons de consum de tòxics importants. L’emplaçament d’aquest servei, com ja es va anunciar, està previst a l’antiga residencia Solà d’Enclar, amb una capacitat inicial de quinze places.

A més, es posa en relleu que, a través de diferents programes, com el servei d’atenció als adolescents en risc, el de suport als joves tutelats i extutelats o el d’orientació a joves en situació vulnerable es dona suport a joves que puguin presentar problemes.