Els bombers acaben amb un dèficit històric

El Govern licita l’adquisició d’un camió autoescala, per 725.000 euros

Per nombre d’habitants, l’equació camió amb autoescala automàtica i població quadra, però no per orografia. Els bombers expliquen que els pendents pronunciats de les vies del Principat alenteixen encara més l’arribada a l’emergència d’un vehicle que ja circula lentament en pla. Per això es veu amb bons ulls que el Govern hagi aprovat la licitació per a la contractació d'una empresa per subministrar un camió autoescala automàtica destinat al departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

La dotació pressupostària és de 724.942 euros i el subministrament del vehicle es farà l'any 2022. D'aquesta manera, diuen des de l’executiu, es dona resposta a la necessitat del Cos de Bombers per fer front amb més eficàcia a tota mena d'intervencions en altura, sigui per evacuacions de persones o per incendis en habitatges i benzineres, entre d'altres, ja que actualment es disposa d'un camió autoescala automàtica per a totes les parròquies.

El creixement demogràfic i de les intervencions anuals “ha fet evident la importància de disposar de dos camions d'aquestes característiques per respondre amb la major rapidesa possible a les urgències”, conclouen. La forma de licitació és per concurs nacional obert i les empreses poden presentar les seves ofertes fins a l'11 de novembre d'enguany al Servei de Tràmits del Govern.