Caiguda en l'entrada de vehicles

Mentre que els que van accedir des d'Espanya van davallar un 3,5% a l'agost, els que ho van fer des de França creixen un 3,9%

Tot i que les cues tant en l'entrada com en la sortida del país per les dues fronteres van ser freqüents durant el mes d'agost, el nombre de vehicles que van accedir al Principat va ser de 477.582, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'agost de l’any anterior del -0,5%, tal com informen des del departament d'Estadística del Govern. Així, el total de turismes presenta una variació negativa del -0,5% i el de vehicles pesants del -1,7%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del -3,5%, mentre que els provinents de França han experimentat un creixement del 3,9%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del -3% per la frontera hispanoandorrana i una variació positiva del 7,6% per la francoandorrana.

Pel que fa al volum de vehicles que han entrat al país en els darrers dotze mesos, cal destacar que ha estat de 4.246.174, fet que representa una variació del -1,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.307.437 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 63.023 unitats, una variació del -2,2%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un 0,1% (és a dir, 1.760 vehicles més).

Quant a la xifra dels vuit primers mesos de l'any, s’ha produït un descens del -0,6% en el nombre de vehicles, respecte al mateix període de l'any passat, amb un decrement del -1,9% dels que provenien d’Espanya i un increment del 2,1% dels que van entrar des de França.