Considera que França i Espanya són prou sensibles a la petició d’Andorra per obrir les fronteres?

Votar 623 Vots | Resultats

  • 17%

  • No 80%

  • M'és igual, no he d'anar a enlloc 3%

623 Vots | Tornar