Convocatòria per cobrir sis places d'auxiliar d'infermeria al Cedre

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte per procedir a la cobertura de sis places de nova creació a jornada completa com a auxiliar d'infermeria al centre sociosanitari del Cedre. Els requisits per a poder optar al procés de selecció són tenir un cicle formatiu de grau mitjà en la branca sanitària, o un diploma d'ensenyament professional en professions sanitàries i socials o equivalent, juntament amb un bon nivell de català.

L es principals funcions a desenvolupar seran cures auxiliars als usuaris com a membre de l'equip d'infermeria. Així, el SAAS ofereix un contracte indefinit amb una retribució bruta anual de 19.569,42 euros per un total de 1.776 hores a l'any.

Tots els interessats hauran de presentar una sol·licitud signada, acompanyada del curriculum vitae, títols compulsats i documentació acreditativa de l'experiència dins del termini màxim de catorze dies naturals a partir d'aquest dimecres.