Escaldes reclama multes a 1.295 persones

L'import total suma 75.000 euros i, si els qui figuren a la llista no abonen la sanció, es farà per via d'execució forçosa amb un recàrrec del 20%

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres un edicte del comú d'Escaldes-Engordany, on hi consta una llista amb el nom, cognoms i la matrícula del vehicle de fins a 1.295 persones. Es tracta de conductors que han comès infraccions de les normes relacionades amb l'estacionament i la circulació i que no han pogut ser localitzades. A totes elles se'ls notifica l'obertura d'un o mes expedients sancionadors.

Les multes han estat posades pels agents de circulació de la parròquia escaldenca i sumen 74.914 euros. La més baixa és de 6,01 euros, mentre que la més alta ascendeix fins als 673 euros. De mitjana les sancions són de 57,8 euros. Totes les persones que figuren a la llista tenen, a partir d'aquest dijous, un termini de quinze dies hàbils per consultar l'expedient al comú i formular al·legacions si s'escau, aportant tota la documentació que sigui pertinent.

Un cop passat aquest termini, es considerarà resolt l'expedient i notificada la proposta de sanció. Tenen un mes per fer efectiu l'import de la multa o multes a les oficines del departament de Circulació del comú d'Escaldes-Engordany.

Si passat aquest mes no s'ha fet el pagament, es procedirà al cobrament del seu import "per via d'execució forçosa" i amb un recàrrec d'un 20% sobre el seu import definitiu, informa l'edicte.