Inspeccions a la trentena de llars d'infants del país

Durant el 2018 el Govern avaluarà el servei i instal·lacions dels centres, per a posteriori començar a treballar en la revisió de la normativa i en la unificació de preus

La Comissió Nacional de Benestar Social, integrada pels comuns i el Govern, s'ha reunit aquest dimarts al matí per tractar bàsicament dos punts dins l'àmbit social i sociosanitari del país. Per una banda, el Govern ha fet balanç dels primers vuit mesos des que va assumir el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i va agafar el relleu als comuns. El nombre d'usuaris atesos des del traspàs ha augmentat un 30%, ha informat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. D'altra banda, durant la reunió de la comissió el Govern ha informat de les accions que durà a terme l'àrea d'Autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària, creada fa uns mesos per fer vetllar la Llei de serveis socials i sociosanitaris. La primera actuació consistirà a realitzar una àmplia inspecció a cadascuna de la trentena de llars d'infants que hi ha a país, siguin de titularitat pública o privada.

Aquestes inspeccions es faran amb previ avís, perquè el centre pugui aportar tota la documentació necessària. A més, s'avaluaran tot tipus d'aspectes, ha explicat Espot, des del servei ofert, als recursos humans i professionals, la ràtio d'alumnes, el pla pedagògic, les instal·lacions, el menjar o les condicions d'habitabilitat. Les inspeccions es faran al llarg d'aquest any, se sancionarà si cal, i també permetran "constatar la realitat" dels centres, per a posteriori poder començar a treballar en un canvi de la normativa actual pel que fa als requeriments que se'ls exigeix sobre la qualitat de serveis. El ministre ha recordat que la normativa de les guarderies té vora vint anys i requereix "d'una revisió profunda".

De fet, per tenir ja una normativa vigent el Govern ha decidit iniciar les inspeccions a les llars d'infants, juntament també pel fet que és un servei que està molt descentralitzat i que és complex d'inspeccionar. A partir del 2019, però, l'àrea d'Autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària iniciarà el control a la resta de serveis socials i sociosanitaris del país, com els centres d'acolliment, els esplais, els casals de gent gran o el propi SAD.

D'altra banda, Espot ha assegurat que un cop es tingui una radiografia més clara del servei que ofereixen les llars d'infants, caldrà encetar el debat sobre la unificació dels preus que ofereixen aquests centres. "Això no vol dir que haguem d'elevar el preu públic, però sí unificar-lo a totes les parròquies", ha plantejat el ministre. En qualsevol cas, el Govern ho vol fer de manera consensuada amb els comuns.

Els usuaris del SAD, satisfets amb el servei

Pel que fa a l'altre punt de l'ordre del dia de la reunió de la Comissió Nacional de Benestar Social, el relacionat amb el SAD, Espot ha informat que durant aquests vuit mesos des que està gestionat pel Govern han augmentat exponencialment el nombre d'usuaris, concretament dels 167 als 223 (56 nous). Aquest fet es deu especialment a l'ampliació dels horaris del servei, ja que ara també funciona de les 22 hores a mitjanit entre setmana, i s'ha afegit també els caps de setmana, de les 8 del matí a les 22 hores.

L'objectiu, i així ho dicta la llei, és que aquest servei atengui el 3,5% de les persones majors de 65 anys del país. "Si continuem amb aquests creixement, creiem que ho podrem assolir en un termini raonable", ha assegurat Espot. Ara s'està al voltant del 2% de població atesa dins d'aquest rang d'edat.

Així mateix, Espot també ha presentat les dades de l'enquesta de satisfacció dels usuaris del SAD, que demostra que el traspàs s'ha fet "de forma gens traumàtica". El 65% dels usuaris enquestats defineixen el servei com a excel·lent, una xifra que s'eleva fins al 90% si es té en compte també els que diuen que el servei és bo.

En l'actualitat, el SAD compta amb una plantilla de 33 treballadors, la mateixa que quan era gestionat pels comuns. Gràcies a la introducció de criteris d'eficiència no ha calgut ampliar el nombre de treballadors, ha explicat el ministre, però si se segueix creixent en nombre d'usuaris caldrà valorar incorporar nou personal o fins i tot externalitzar una part del servei.