El PS vol donar cobertura jurídica als períodes de descans dels docents

Vol canviar la denominació “treballador públic” per la de “funcionari” i, d’aquesta forma, preservar aquesta figura dins del cos d’educació

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol que la llei del cos d’educació reconegui les vacances escolars durant el curs com a períodes de descans per als docents, a banda de les ja establertes durant els mesos d’estiu. Aquest és un dels objectius de les esmenes presentades pels consellers generals de la formació al text, moltes de les quals també persegueixen mantenir la figura del funcionari en aquest àmbit, que des de Demòcrates per Andorra (DA) es vol suprimir.

Els parlamentaris socialdemòcrates han elevat un total de 30 propostes de modificacions parcials a la llei, ara a tràmit al Consell General. Entre elles hi destaca la número 27, mitjançant la qual es demana l’addició d’un nou article al text, el 41, sota el títol de “períodes de descans”. Així, s’estipula que “es reconeixen com a períodes de descans els dies festius i els períodes de vacances escolars establerts pel Govern anualment mitjançant decret” i que aquests “no computen a efectes de vacances del personal docent del Cos d’Educació”. Des del PS es motiva aquesta esmena tot indicant que cal “donar seguretat i cobertura jurídica als descansos dels docents que coincideixen amb els períodes de vacances escolars decretats durant el curs”.

El conseller general Pere López ha apuntat que l’esmena té “un doble objectiu”. Per una banda, “donar cobertura jurídica a una qüestió que és una realitat”, tot indicant que “els períodes de vacances equivalen a períodes de descans pels professionals del cos”. Per l’altra, el parlamentari ha comentat que “no entenem que DA no hagi previst aquest aspecte i hagi ignorat l’existència d’aquests períodes”.

De les 30 esmenes presentades, moltes d’elles volen canviar la denominació “treballador públic” per la de “funcionari” i, d’aquesta forma, preservar aquesta figura dins del Cos d’Educació. Des del PS sempre s’ha defensat que cal “mantenir-la necessàriament” i “més en un àmbit tan important” com és la plantilla de docents de l’escola andorrana.

Una altra proposta de modificació de rellevància és la número 30, que fa referència als “treballadors amb contracte de durada indefinida” de les escoles confessionals (Sant Ermengol, Anna Maria Janer i Sagrada Família). L’objectiu és que, igual que els empleats del sistema andorrà, puguin tenir l’opció de jubilar-se als 60 anys si acrediten un mínim de trenta de servei.