Prats creu que l'hospital pot ser un centre referent en urgències i emergències

Pel que fa a una unitat de radioteràpia, el director assistencial es mostra caut tot i assenyalant els requisits que serien necessaris

El nou director assistencial del SAAS, Marcel Prats, aposta per la creació de xarxes hospitalàries, de tal manera que hi hagi “centres de referència” per a les diferents especialitats. L’objectiu, manifesta, és que “tot allò” que es pugui fer a Andorra “amb criteris de seguretat i qualitat” es faci al país i, per a la resta, es pugui derivar els pacients a d’altres centres de referència. En aquest sentit, creu que Andorra podria ser un centre referent en qüestions com urgències i emergències i actuacions en helicòpter.

D’aquesta manera, manifesta que el sistema actual d’actuació en urgències i emergències, amb la intervenció d’helicòpters en algunes ocasions, és “molt bo” i que són qüestions que, “com a país, s’han de poder potenciar”. També considera que el sistema sanitari andorrà podria ser referent en el tractament de la cronicitat, en traumatologia i fins i tot en telemedicina. Creu, a més, que el model que s’està implementant al Cedre, d’atenció centrada en la persona, podria ser exportable.

Radioteràpia

Quant al fet de si Andorra podria impulsar una unitat de radioteràpia que pogués ser referència al Pirineu, Prats posa en relleu que "és una especialitat que requereix de molta inversió, molt coneixement, molta 'súper expertesa' d’allò que es fa i un nombre de pacients que permetin que amb tots aquests elements es pugui donar un servei". En aquest sentit, remarca que Andorra ja ha creat unes xarxes d’hospitals on s’està garantint que els pacients rebin atenció amb “els màxims criteris de qualitat i seguretat”. I considera que també seria complicat que certs professionals volguessin venir al país. De totes maneres, qüestionat sobre si la millor opció és no fer aquesta unitat a Andorra, es mostra caut en assegurar que no té “prou criteris” encara per pronunciar-se sobre aquesta qüestió pel "poc temps" que porta al càrrec.

Entrant al detall de les infraestructures del centre hospitalari, destaca que cal “repensar”, per exemple, una nova organització a consultes externes o a l’hospital de dia, especialment en tot allò que té a veure amb els fluxos de gent. També creu que cal una reflexió sobre els espais per a la cirurgia ambulatòria.

També destaca que ja estiguin a punt els treballs perquè el centre hospitalari pugui tornar a comptar amb quatre quiròfans, una fita que està fixada per a principis de desembre. Prats constata que s’ha fet un salt qualitatiu important, actualitzant espais, equipaments, connexions i circuits. Amb la posada en marxa d’aquests quatre quiròfans, afegeix, es “torna a la normalitat”.