Refugi busca guarda

S'obre l'adjudicació per a la concessió de la gestió del servei públic guardat de l'Illa

El refugi de l'Illa busca guarda.  El consell de ministres ha aprovat aquesta setmana la licitació del concurs per adjudicar la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat de l’Illa, a la vall del Madriu-Perafita-Claror. El concurs té per objectiu assegurar la gestió, el manteniment i la guarda del refugi guardat durant tot l’any, així com una atenció personalitzada als usuaris. Així, l’executiu continua amb la voluntat de disposar d’una xarxa de refugis guardats que permetin la volta del país de forma sostenible i respectuosa del medi ambient.

La durada de la concessió s’estableix des de la data de signatura del corresponent contracte, a partir de l’1 de gener del 2021, fins al 31 de desembre del 2025. Acabat aquest termini, es pot prorrogar, cada cinc anys, per períodes de cinc anys i per un termini màxim de quinze anys.

Els períodes d’obertura s’han fixat per garantir el servei públic del refugi guardat durant el màxim de temps possible. El refugi guardat haurà d’estar obert al públic, tant de dia com de nit, tots els dies com a mínim des del primer dissabte del mes de juny i fins al festiu de l’1 de novembre, així com tots els caps de setmana (de divendres a diumenge) des del primer cap de setmana del mes de desembre fins al festiu de l’1 de maig.

Fora d’aquest període, el refugi guardat ha d’oferir la possibilitat d’obertura amb una reserva prèvia per a grups que s’hauran de definir en l’oferta. Si l’adjudicatari ho creu oportú, els períodes de tancament poden ser durant els mesos de maig i novembre.

El concurs és nacional amb modalitat ordinària i procediment obert. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 d’octubre d’enguany al servei de Tràmits del Govern.