Publicitat
Publicitat

Unicef Andorra aporta 406.000 euros per a projectes sobre el terreny i emergències el 2015

L'entitat va finançar l'any passat projectes a la República Centre Africana, República del Congo i Camerun i les campanyes d’emergència obertes conjuntament amb la Plataforma d’ONG d’Andorra (Vanuatu, Ebola i desplaçats pel conflicte a Síria)

La memòria d'activitats del 2015 feta pública per Unicef Andorra indica que l'entitat va destinar l'any passat un total de 406.247,67 euros a projectes sobre el terreny i emergències, el que suposa el 76,52% dels recursos totals que va gestionar, que van arribar a 530,929,70 euros (515.929,70 provinents d’ingressos i 15.000 de fons propis). La resta, 124.682,03 euros, van ser destinats per a programes de sensibilització a Andorra i despeses de funcionament. Més de la meitat dels ingressos provenen d'aportacions de socis i donants privats i altres entitats no lucratives. Pel que fa a la utilització dels fons, la majoria, més del 80%, es van destinar als projectes de l'entitat en tres països africans: República del Congo, República Centre Africana i el Camerún.

En la memòria, l'entitat desglossa els ingressos i la destinació que en va fer dels fons de què disposava. El total d’ingressos es distribueixen de la manera següent: el 51% corresponen a les aportacions de socis i donants privats i altres entitats no lucratives; el 23% provenen dels convenis signats amb les empreses aliades; el 10% s’obté pels actes de recaptació; el 8% procedeix de la Plataforma d’ONG per a les campanyes d’emergència, i el 8% correspon a subvencions públiques.

Pel que fa a la utilització dels fons, el 84% s’ha destinat als projectes i programes finançats pel Comitè. D’aquests fons, un 91% s’ha destinat als projectes a la República Centre Africana, República del Congo i Camerun i a les campanyes d’emergència obertes conjuntament amb la Plataforma d’ONG d’Andorra (Vanuatu, Ebola i desplaçats pel conflicte a Síria). El 9% restant s’ha invertit en les programes de sensibilització, advocacia i comunicació a Andorra. Finalment, el 16% restant s’ha destinat a les despeses de funcionament que inclouen la gestió i l’administració i la recaptació i presència social. 

Quant als projectes, l'entitat afirma que més de 33.000 infants i famílies de la República del Congo han pogut tenir accés a l’educació i els serveis de salut i més de 88.000 adolescents i joves al Camerun s’han beneficiat de campanyes per prevenir o tractar el VIH i la Sida. A més l'entitat a començat a col·laborar en un programa de suport als infants alliberats pels grups armats a la República Centre Africana amb l’objectiu d’arribar a més de 3.000 infants i adolescents. També s'ha donat resposta a les emergències del terratrèmol al Nepal, al tifó a Vanuatu, a l’epidèmia de l’Ebola i als desplaçats pels conflicte a Síria gràcies a la Plataforma d’ONG d’Andorra. 

L'entitat indica que tanca el 2015 amb una referència clau que marcarà el seu treball: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que han de configurar l'agenda per a tots els actors polítics, econòmics i socials durant els pròxims 15 anys. Així, es mostra optimista en assenyalar l'any 2030 com a data per eradicar la pobresa infantii i s'han fixat 169 metes en les que la infància és protagonista. Els últims mesos -afirma Unicef Andorra- han estat també molt intensos en el treball de sensibilització a Andorra, on el comitè andorrà treballa per aconseguir un model de país amic de la infància a través dels projectes, entre d’altres, de les Parròquies Amigues de la Infància, l’Observatori de la Infància a Andorra i Vers un pacte per a la infància.