Societat 09/11/2021

Només el 40% dels expedients per violència de gènere es troben a tràmit

La fiscalia va obrir un total de 147 procediments per agressions envers les dones el curs 2020-2021

ANA
2 min
La Seu de la Justícia.

Andorra la VellaMenys de la meitat dels procediments incoats per violència de gènere durant l'últim any judicial, un 42,85% (63), es troben a tràmit. Així es desprèn de l'informe de la fiscalia relatiu al curs 2020-2021, en el qual s'especifica que de les 147 actuacions iniciades per l'administració de justícia, un 41,49% (61) s'han tramitat via ordenança penal, un 14,96% (22) s'han arxivat o s'han sobresegut provisionalment, i una, un 0,70%, ha rebut sentència.

Desgranant les dades facilitades pel ministeri públic, s'observa que al llarg del darrer any judicial s'han obert 65 diligències prèvies, 27 delictes majors, 51 delictes menors i quatre contravencions penals, relatives a infraccions per violència de gènere. Si es comparen les xifres d'aquest curs amb les de l'anterior, 2019-2020, es desprèn que hi ha hagut una disminució dels procediments incoats per violència envers les dones del 7,55%.

En referència a la classificació per infraccions penals, la memòria del ministeri fiscal mostra que els delictes més comesos han estat els relacionats amb els maltractaments per qüestió de gènere, amb un total de 137 distribuïts entre diligències prèvies, delictes majors i menors i contravencions penals. En segon lloc es troben les faltes per lesions doloses, amb 59, i les amenaces, amb 32. Cal destacar que durant el darrer any judicial s'han denunciat cinc infraccions per assetjament, dues agressions sexuals i un acte sexual sense consentiment.

Expedients per violència domèstica

Quant als procediments iniciats per violència domèstica al llarg de l'últim any judicial, la fiscalia va obrir un total de vint expedients, la meitat dels quals es troben a tràmit i l'altra s'han dut a terme ordenances penals. D'aquesta manera, i en relació amb la tipologia de les infraccions penals, els més comesos han estat tretze delictes per lesions doloses, cinc per amenaces, dos per maltractaments i un per violació del domicili.

D'altra banda, els expedients oberts relatius a la violència domèstica envers persones menors de 18 anys, la memòria del ministeri públic indica que s'han incoat quinze nous procediments, dels quals un 66,65% es troben a tràmit, un 26,65% s'han jutjat mitjançant un judici ràpid i un 6,7% s'han arxivat o sobresegut provisionalment. Aquests es distribueixen entre dotze infraccions per lesions doloses, set actes sexuals sense consentiment, quatre abusos sexuals i un cas de maltractament en l'àmbit domèstic.

Violència sobre menors

Respecte a les dades referents a la violència sobre els menors, la fiscalia ha iniciat 40 procediments, la majoria dels quals per diligències prèvies. Així doncs, n'hi ha un 65% que es troben a tràmit, un 20% s'han realitzat ordenances penals i un quinze per cent s'han sobresegut provisionalment o s'han arxivat.

Quant a la tipologia de les infraccions penals, l'informe del ministeri públic mostra que la majoria han estat oberts per un delicte de maltractaments, 27, onze per lesions doloses, quinze per assetjament, onze per amenaces, set per coaccions i dos per actes sexuals sense consentiment. En comparació a les dades de l'informe de la fiscalia del curs 2019-2020 referents a la violència sobre menors d'edat, la xifra d'expedients és la mateixa, quaranta, per la qual no s'han reduït aquesta mena de comportaments.

stats