Els pacients d'oncologia que es tracten a Andorra augmenten un 10% el 2017

L'hospital augmenta el nombre d'intervencions sense ingrés i redueix el nombre de llits

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha fet públic aquest dimarts la memòria de l'any 2017 en la qual es constata un significatiu augment del 10% dels pacients d'oncologia atesos, que han passat de 498 el 2016 a 547 l'any passat, i que durant els primers sis mesos del 2018 ja arriben als 462. El director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, ha atribuït aquest increment a les millores fetes en l'assistència per als malalts de càncer, que han fet que la confiança dels pacients cap al SAAS augmenti i hagin deixat de tractar-se a l'estranger. De fet, cal tenir en compte que l'any 2010 només hi havia 320 pacients tractats al país.

Benazet ha assegurat que aquestes xifres no es poden atribuir a un augment de casos d'oncologia al país, sinó a la contractació de més personal d'oncologia, sobretot amb la figura del coordinador, i a la implementació de nous comitès de tumors i protocols per les diverses malalties oncològiques.

Durant el 2017, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha anat reduint el nombre de llits perquè cada cop es potencien més les cirurgies que no requereixen hospitalització, per evitar al màxim el risc d'infecció. De fet, l'any passat se'n van fer 1.850, gairebé un 10% més que l'any anterior, i durant el primer semestre del 2018 ja se n'han fet 1.132. Actualment, la cirurgia major ambulatòria representa un 40% del total, però l'objectiu del SAAS és arribar fins al 80%. Per fer-ho possible, enguany s'han previst algunes obres de remodelació del bloc quirúrgic.

Durant el 2017 la mitjana de llits convencionals oberts va ser de 112, mentre que aquest 2018 ja s'ha reduït a 105. I també s'estan escurçant les estades mitjanes a l'hospital, que eren de 5 dies el 2016 i van baixar a 4,5 el 2017. La taxa d'ocupació dels llits ha estat del 75% el 2017, superior a altres anys perquè s'han anat ajustant els recursos contínuament en funció de les necessitats. Amb la reducció de llits, el personal s'ha redistribuït en altres tasques, principalment en l'atenció a les malalties cròniques, hospital de dia o centres d'atenció primària.

Al llarg del 2017 es van fer a l'hospital un total de 8.223 ingressos, un 1,7% més respecte l'any anterior, i Urgències va atendre 38.806 pacients, una xifra similar a la de l'any anterior malgrat la crisi que es va patir en el servei, que va ser causada per una manca de personal. Actualment, Benazet ha dit que tot i que la crisi no s'ha donat encara per tancada, la plantilla està gairebé al complet, i s'espera una nova incorporació a l'agost. Pel que fa al cap d'Urgències, de moment Marcos Gutiérrez és temporalment el cap del servei, i pròximament s'obrirà un edicte per fer la substitució definitiva de Josep Gómez.

Un altre dels objectius del SAAS és organitzar i protocolitzar millor les derivacions de pacients cap a hospitals de fora, i intentar dur a terme nous procediments que fins ara no es feien al país, amb la supervisió o ajuda de centres hospitalaris estrangers. En aquest sentit, ja s'han començat a implementar noves tècniques en cirurgia vascular i en oftalmologia.

La memòria del 2017 també dona a conèixer els resultats d'una auditoria que determina que, respecte d'altres hospitals similars, el de Meritxell té un 14% menys de mortalitat i un 4% menys de readmissions, però un 21% més de complicacions, tot i que Benazet ha dit que cal tenir en compte que són de baixa transcendència, com ara hematomes o erosions, i que s'ha detectat que hi ha determinats centres que no les registren. A més, la taxa d'infeccions nosocomials (les que es produeixen dins l'hospital) és un 37% inferior a la mitjana, però cal recordar que les estades al centre andorrà són curtes i els casos de més complexitat es deriven.

Finalment, pel que fa als 63 milions d'euros pressupostats pel 2017, els ingressos s'han quedat en 59,5 milions per l'endarreriment en la implmentació d'algunes mesures previstes en la reforma sanitària, i perquè s'han fet menys inversions –i per tant s'han rebut menys diners del Govern. Cal tenir en compte que del total d'ingressos del SAAS, el 71,3% és finançament públic.