Un total de 107 dones d'Andorra van avortar a Catalunya l'any passat

Segons dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la xifra representa un descens del 6,1% respecte al 2016

Tenint en compte que a Andorra l'avortament està penalitzat, una de les opcions que tenen les dones del país és, si així ho desitgen, interrompre l'embaràs en territori català. Així ho van fer un total de 107 dones durant l'any passat, segons dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. És una xifra que representa un descens del 6,1% respecte a l'any anterior, quan van ser 114. I confirma una tendència a la baixa dels darrers anys, tenint en compte que el 2015 van avortar a Catalunya 120 dones d'Andorra, 124 el 2014, i 131 el 2013.

Tornant al 2017, i pel que fa a la distribució per edats, 27 dones (un 25%) que van avortar tenen entre 35 i 39 anys. La segona franja més majoritària és la que comprèn entre els 25 i els 29 anys (un 18,7%), i un 16% tenen entre 20 i 24 anys. També hi ha tretze dones que tenen més de 39 anys. Destaquen les onze dones de menys de 20 anys que van avortar a Catalunya, una dada que creix ja que el 2016 van ser sis.

Pel que fa a l'estat civil, un 70% estan solteres, un 21,5% estan casades, un 4,7% divorciades i un 3,7% separades. Així mateix, el 81,3% és assalariada, el 10% és estudiant (concorda amb el percentatge de dones de menys de 20 anys que van avortar) i el 3,7% està separada.

Finalment, i pel que fa al nivell d'estudis, hi ha bastanta disparitat. El 29% de les dones tenen estudis de segon grau fins a segon cicle, és a dir abans dels universitaris. El 23,4% tenen estudis universitaris, el 18% de segon grau fins a primer cicle, i el 16% només de primer grau. També hi ha quatre dones sense estudis.

Aquestes 107 dones del país representen un 12,5% respecte a les 851 dones no residents a Catalunya que van acudir a aquest territori a interrompre el seu embaràs. Comptant les residents, la xifra del 2017 escala fins a les 19.686 dones.

Cal recordar que l'associació Stop Violències té en marxa una campanya en territori nacional de recollida de signatures per despenalitzar l'avortament en els tres supòsits bàsics: que hi hagi perill per a la vida o la salut de la gestant; que la gestació hagi estat fruit d'un delicte o en cas de malformacions del fetus.