El Museu del Tabac s'adhereix a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

La incorporació suposa una ampliació de les fronteres de l’àmbit d’actuació de la Xatic

El Museu del Tabac d’Andorra s'ha adherit a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (Xatic), amb l’objectiu d’ampliar les fronteres de la institució i, al mateix temps, de posar en valor la importància de la indústria del tabac a la història d’Andorra.

El Museu del Tabac es troba ubicat a l’edifici emblemàtic del segle XX de l’antiga fàbrica de Tabacs Reig a Sant Julià de Lòria, que es va mantenir en funcionament des de l’any 1909 fins l’any 1957. Actualment, d’una banda, disposa de l’exposició permanent on es mostra tot el procés de fabricació i elaboració del tabac, des del camp fins al producte final, així com l’impacte que ha tingut aquesta indústria a Andorra i a la resta del món. D’altra banda, el Museu del Tabac també compta amb un espai destinat a exposicions temporals on s’hi poden visitar mostres de pintura o fotografia, entre d’altres.

El museu té com a objectius principals recuperar i difondre la complexa realitat del tabac a Andorra al llarg del segle XX, revalorar una infraestructura patrimonial i cultural com és la Fàbrica de Tabacs Reig i dinamitzar l’activitat turística de Sant Julià de Lòria i d’Andorra, creant, al mateix temps, un espai d’interacció social.

Així doncs, aquesta adhesió suposa una ampliació del territori d’acció de TurismeIndustrial.cat i un recurs més des del qual promoure el turisme industrial més enllà de les fronteres de Catalunya, posant en valor totes aquelles indústries que marquen la història d’una societat, com és, en aquest cas, la indústria del tabac a Andorra.

TurismeIndustrial.cat és la marca comercial de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) que agrupa 42 municipis catalans amb gairebé 80 equipaments que permeten conèixer a fons la revolució industrial catalana i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània. Actualment ja té més d’1.000.000 de visites anuals, més de 6.000 socis del Club XATIC i més de 2.000 activitats organitzades cada any.