Andorra Telecom eliminarà el 70% anual del paper consumit

La companyia de telecomunicacions s'estalviarà l'enviament de 378.000 folis

Andorra Telecom ha engegat la signatura biomètrica i el document electrònic que permetrà eliminar 378.000 folis de paper, o el que és el mateix, el 70% del consum anual. Aquestes xifres tindran un gran impacte en el medi ambient, ja que representen un estalvi de 95 arbres i 190 milions de litres d’aigua.

Andorra Telecom va començar el 2018 amb l’eliminació de l’enviament de la factura física als domicilis dels clients i ja en aquest 2019 ha digitalitzat la gran majoria dels tràmits interns.

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha explicat que “tota la documentació se’ls fa arribar a través del correu electrònic. Si algun client ho demana se li fa la impressió corresponent però, tal com va quedar en evidència amb la implantació de la factura electrònica, majoritàriament els clients no tenen cap inconvenient en eliminar totalment el paper”. Un exemple del que suposarà pels clients aquesta nova tecnologia és que anteriorment, al donar-se d'alta d'algun dels serveis de la companyia, rebien una nombrosa documentació en paper. Ara, amb la signatura biomètrica, tota aquesta informació la rebran via correu electrònic.

El pla d’eliminació del paper forma part del programa de transformació digital que Andorra Telecom està desenvolupant aquest 2019. Entre les mesures que s’estan implementant hi ha la millora dels canals digitals per aconseguir que la pràctica totalitat de les interaccions amb els clients es puguin fer a través de l’app i la web; la introducció de la intel·ligència artificial; l’ús de les dades per millorar la experiència de client; l’automatització o robotització de moltes tasques internes; la implementació d’una plataforma digital per formar els treballadors, afavorir la innovació i la implantació de metodologies àgils de treball.