Carburants més barats durant el 2020

També ha caigut un 23,3% la importació

Els preus dels carburants van experimentar una davallada generalitzada durant el 2020, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern. Així, el gasoil de calefacció s'ha pagat, de mitjana, a 0,666 euros, el que significa una reducció del 16,1%. El de locomoció i el de locomoció millorat han tingut un preu, de mitjana, de 0,910 i 0,940 euros, la qual cosa equival a una reducció de l'11,7% i de l'11,4%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans s'ha pagat a 1,044 euros i la gasolina sense plom de 98 octans ha tingut un preu mitjà d'1,104 euros, el que equival a una variació percentual negativa del 8,4% i 8%, respectivament.

Cal destacar, però que durant el mes de desembre, el preu de tots els carburants va augmentar respecte al mes anterior. Així, el gasoil de locomoció i el de locomoció millorat s'han pagat, de mitjana, a 0,880 i 0,911 euros, amb un increment del 2,8% i del 2,7%, respectivament; la gasolina sense plom de 95 octans i la de 98 octans, s'han pagat a 1,009 i 1,069 euros de mitjana, el que equival a una variació positiva del 2,3% i del 2,2%, respectivament, i el gasoil de calefacció, que s'ha pagat a 0,634 euros de mitjana, el que equival a un increment del 2,4%.

Per contra, si ho comparem amb el mes de desembre del 2019, han disminuït els preus de tots els carburants: el del gasoil de calefacció, un 19,7%, el del de locomoció un 15,6%, el del de locomoció millorat ha disminuït un 15,1%, la gasolina sense plom de 95 octans, un 12,7% i el de la de 98 octans, un 12%.

D'altra banda, cal assenyalar que les dades acumulades al llarg del 2020 mostren com la importació de carburants ha estat de 140,56 milions de litres. Aquesta xifra, per tant, representa una variació negativa del 23,3% respecte de l'any anterior, en què els litres acumulats van sumar un total de 183,35 milions. En concret, la importació de la gasolina sense plom ha decaigut en un 26,1%, la gasolina de locomoció ha davallat un 30,7% i la caiguda del fuel domèstic ha estat del 7,4%.

Pel que fa al mes de desembre del 2020, la importació de carburants ha estat de 15,37 milions de litres. Això representa una variació percentual negativa respecte del mateix mes de l'any anterior del 17,6%. En aquest cas, també es registren caigudes considerables de la gasolina sense plom (-33,2%) i el gasoil de locomoció (-35,7%), mentre que el fuel domèstic augmenta en un 13,6%.