Internet fins a deu vegades més ràpid als centres escolars del país

La xarxa XENA dona servei a 1.820 docents i a 11.000 alumnes, que utilitzen 2.500 ordinadors de sobretaula i 3.500 dispositius sense fils

Alumnes, docents i treballadors en general dels centres escolars del país naveguen per internet a més alta velocitat des d'aquest setembre, en comparació a com ho feien fins ara. Concretament, fins a deu vegades més ràpid pel que fa als centres on hi ha més demanda de connexió a la xarxa, sigui perquè mouen un gran nombre d'alumnes, sigui per les seves necessitats educatives. Parlem dels tres centres de segona ensenyança de l'escola andorrana, el Lycée Comte de Foix, el centre de Formació Professional d'Aixovall i l'escola andorrana de Batxillerat. Fins al setembre navegaven a 100 Megabits per segon, i ara ho fan a un Gigabit per segon, tal com ha destacat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal. La companyia és qui ha liderat la millora, partint d'una inversió de 100.000 euros (finançada també en una part pel ministeri d'Educació).

Pel que fa a la resta de centres escolars del país, la seva velocitat d'accés a internet també ha estat ampliada. En aquest cas s'ha multiplicat per tres: de 100 Megabits per segon a 300. Molt per sobre de les seves necessitats (ara només la utilitzen en un 25%), però ja s'ha fet com a "inversió de futur, de llarg recorregut", ha remarcat Nadal.

Per la seva part, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha donat dades del volum d'activitat que gestiona la xarxa XENA. Dona servei a 35 centres dels tres sistemes educatius, a 1.820 docents i a 11.000 alumnes. Tots ells utilitzen 2.500 ordinadors de sobretaula i 3.500 dispositius sense fils, especialment tauletes. Aquesta xarxa també s'encarrega de posar els filtres a internet, sobretot als alumnes.

Nadal ha explicat que tota la xarxa XENA es gestiona des del centre de Formació Professional d'Aixovall, concretament des de l'Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, que té un pressupost aproximat d'un milió d'euros anuals per funcionar. Aquesta àrea també ha viscut millores, tenint en compte que la capacitat de la línia que gestiona des dels centres escolars cap a l'exterior ha passat d'un Gigabit per segon a 10 Gigabits.

El director de la companyia ha volgut recordar que el consum mitjà a Andorra és de tretze Gigabits per segon i que, en hora punta a les 22.30 hores de la nit, s'arriba fins a 20 Gigabits per segon. Per tant és una velocitat molt elevada tenint en compte els volums que es gestionen al país, ha defensat.