Més de 400 establiments immobiliaris s'estableixen a Andorra

El president de l'AGIA defineix el 2017 com el primer any d'una "certa recuperació"

L'any 2017 es va tancar amb 405 establiments dedicats a activitats relacionades amb el sector immobiliari treballant al Principat. Una xifra que, segons Estadística, ha augmentat en els darrers sis anys un 68,6%, havent-hi al 2013 un total de 278 establiments. Pel que fa a la xifra total, al 2014 va augmentar un 3,5%, passant a ser 289, i a partir d'aquí el creixement ha estat al voltant del 10%. L'any amb més creixement va ser el 2017, on es van passar de 352 a 405, el que suposa un creixement del 13%.

Del 2013 al 2017, el nombre de baixes, és a dir, d'establiments que van cessar el negoci, va ser de 65. La davallada més gran es va dur a terme entre el 2014 i el 2015, quan en el primer any van deixar d'operar 19 establiments i al segon any van abaixar la persiana 9. Fins al 2017, les baixes han anat creixent amb mesura, produint-se 10 al 2016 i 12 al 2017. Les baixes dels darrers anys no han afectat al creixement net del sector, tot i que en els darrers cinc anys s'ha produït un detriment en les xifres. Si al 2015 el creixement net va ser del 53%, l'any següent va disminuir fins al 34,2% i, al 2017, el creixement net es va situar en el 28,3%.

El president de l'AGIA defineix el 2017 com el primer any d'una "certa recuperació" en sintonia a les xifres que disposen de Catalunya. Per al 2018, tot i que Estadística publicarà les xifres a la primavera, des de l'AGIA fan una previsió similar, encara que reconeixen que "hauria d'anar en detriment" perquè "és un nombre més que suficient".

Creixement moderat de les transaccions immobiliàries

El 2018 es va tancar amb un increment del 5% en el nombre de transaccions immobiliàries, segons apunten les dades d'Estadística. El creixement és menor al de l'any passat, que es va situar en el 10%, i lluny de la xifra del 2016, quan les transaccions immobiliàries van augmentar un 23%. La Massana ha estat la parròquia amb un major increment (16%), seguida d'Andorra la Vella (15,8%). Al seu torn, Escaldes és l'única en què el nombre de transaccions del 2018 ha estat menor que al 2017, amb un 21% de decreixement.