Publicitat
Publicitat

El fons de reserva de jubilació de la CASS guanya 34,6 milions el primer semestre del 2017

Se situa en 1.202 milions a 30 de juny i les previsions de rendibilitat són optimistes

El fons de reserva de jubilació de la CASS ha guanyat en el primer semestre de l'any un total de 34,6 milions d'euros. 18,7 milions provenen de les transferències de la CASS i altres 15,9 corresponen a la rendibilitat aconseguida al llarg del semestre. Per tant, la cartera d'inversions s'eleva a 1.202,5 milions front els 1.167,9 milions amb els quals es va tancar a 31 de desembre del 2016.

Tal com ha destacat el president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació, Josep Delgado, dels 1.202,5 milions, 1.184,1 corresponen a actius financers: 113 a actius monetaris, 733 a renda fixa, 273 a renda variable i 63,5 a altres actius. Altres 18,3 milions corresponen a actius no financers; 18,2 dels quals béns immobles. 

Segons ha comentat Delgado, la rendibilitat dels actius financers fins al 30 de juny d'aquest any ha estat d'un 1,27%, la qual cosa l'ha portat a afirmar que respecte de la inflació que es preveu per a aquest any segons els càlculs del Govern, de l'1,3%, es va en la bona línia ja que ha destacat que el que cal és "guanyar la cursa a la inflació" i que per tant la rendibilitat estigui per sobre de l'IPC. Ha afegit, a més a més, que aquesta rendibilitat procedeix principalment de la renda variable. De fet, ha afegit que durant els darrers deu anys, la rendibilitat mitjana del fons ha estat de l'1,98%, per sobre d'un IPC de l'1,23%. "Estem contents perquè a sis mesos (del 2017) hem igualat la inflació de l'any" i, a més a més, s'espera que es pugui aconseguir també una rendibilitat addicional d'aquí a finals d'any, ha conclòs Delgado.

Davant aquestes xifres, a partir del mes de juliol han entrat en vigor nous mandats de gestió, que suposarà que els gestors hagin d'adaptar les seves carteres. Així, fins ara calia que un 65% com a mínim estigués invertit en renda fixa; un màxim del 25% en variable i un altre màxim del 10% en altres actius. A partir de l'1 de juliol, en renda fixa hi ha d'haver un mínim del 50%, en variable un màxim de 35% i en altres actius també un màxim del 15%. D'aquesta manera, segons Delgado "s'esgota les possibilitats que la llei permet". En el 35% de la renda variable, tal com ha concretat, un 20% estarà subjecte a criteri dels gestors i un altre 15% es farà sota la decisió de la comissió gestora i es vol que sigui en empreses d'un cert renom i amb la voluntat que aquesta participació sigui a llarg termini. Delgado ha incidit en el fet que la renda variable és la que està donant tot el rendiment i que el més important és que s'està guanyant diners la qual cosa, tenint en compte el repartiment de les inversions, és "tot un èxit". A l'últim, ha insistit que els gestors que s'allunyin dels resultats de la resta se'ls "traurà diners".