SALUTACIÓ DEL CAP DE GOVERN
Opinió 12/03/2020

Col·laboració i cooperació, premisses per afrontar els reptes de la societat

Esperem poder culminar en les properes setmanes els tres pactes d'Estat amb l'oposició

4 min

Benvolgudes conciutadanes i conciutadans,

Aquest 14 de març celebrem el 27è aniversari de la Constitució, una de les fites més importants de la nostra història recent. L’aprovació i la posterior ratificació per part del poble andorrà de la Carta Magna van permetre al nostre país convertir-se en un Estat de ple dret, en què es garanteix la sobirania del poble andorrà, es reconeix el pluralisme polític, es consagra el dret a participar directament o indirectament en l’exercici del poder públic, i s’estableixen les estructures institucionals per poder acomplir els principis democràtics i protegir els drets fonamentals de la persona.

D’altra banda, la Constitució també garanteix i delimita les atribucions de cadascuna de les institucions del nostre país, però alhora preveu els mecanismes de col·laboració i cooperació entre aquestes institucions. La col·laboració i la cooperació són premisses essencials per afrontar els grans reptes que emanen de la nostra societat. És amb aquesta voluntat i des d’aquestes premisses que el Govern ha proposat en els darrers mesos tres pactes d’Estat amb la resta de formacions polítiques que van obtenir representació parlamentària a les passades eleccions generals: el pacte d’Estat sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, el pacte d’Estat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions i el pacte d’Estat sobre el sistema de salut pública. Uns pactes d’Estat que esperem poder culminar en les properes setmanes.

Tanmateix, la ciutadania també ens demana mà estesa en altres àmbits cabdals, com ara en el canvi de l’actual model de desenvolupament, basat en el consum de recursos. Hom sap que aquest model és clarament insostenible i, per tant, cal advocar per un model que doni resposta a les disfuncions existents i aposti per la sostenibilitat, amb accions com continuar incentivant fiscalment la compra de vehicles menys contaminants o la prohibició de plàstic d’un sol ús que esdevindrà vigent a partir del gener de 2021. Aquestes accions, que s’emmarquen en un projecte ambiciós de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic iniciat la passada legislatura, s’han vist refrenades amb la declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica que el Consell General va aprovar al gener d’aquest any, a proposta dels grups parlamentaris que donen suport al Govern i amb la contribució tècnica de l’executiu.

La prevenció de la discriminació que pateixen les dones i l’erradicació de les actituds o els comportaments que vulneren el principi d’igualtat efectiva entre dones i homes és un altre dels reptes que estem afrontant. Per aquest motiu, amb l’estreta col·laboració de les associacions de dones del país i d’altres actors implicats, s’està elaborant la Llei d’igualtat efectiva que ha de fixar polítiques públiques que promoguin i desenvolupin programes i accions transversals per a la igualtat i l’apoderament de les dones. Un text legislatiu que ens comprometem a presentar al Consell General abans que acabi aquest any.

Els resultats de la darrera enquesta del Centre de Recerca Sociològica són contundents i el missatge no pot ser més clar: cada cop hi ha més preocupació per l’augment del cost de la vida de les ciutadanes i ciutadans. Els responsables polítics tenim el deure de seguir fent esforços per impulsar polítiques que permetin que els salaris i les pensions acompanyin aquest increment del cost de la vida, i que tothom pugui tenir un habitatge digne a un preu raonable. Encarant aquesta problemàtica, la llei per millorar el poder adquisitiu aprovada el mes de desembre va consolidar per segon any consecutiu la revalorització dels salaris i les pensions més de quatre vegades per sobre de l’índex de preus al consum, i el primer pressupost de la legislatura, aprovat fa tot just unes setmanes, preveu una partida de més de 4 milions d’euros per a la construcció d'habitatges de lloguer a preu assequible. En la mateixa línia, en les properes setmanes entrarem a tràmit parlamentari la Llei de creació de l’Institut de l’Habitatge i del fons publicoprivat per a la construcció i la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer raonable. Aquest fons comptarà amb una capitalització immediata de més de 10 milions d’euros.

Més enllà de les qüestions de política interna, la Constitució ens va permetre integrar-nos en la comunitat internacional, esdevenint membres de ple dret en organismes com les Nacions Unides o el Consell d’Europa. Una bona prova de la consolidació d’Andorra en l’escena internacional és l’assumpció de la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, que exercim des del 2019. És per aquest motiu que el proper mes de novembre Andorra serà l’epicentre de totes les mirades amb motiu de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern. Sota el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible–Objectiu 2030', més de vint alts mandataris es reuniran al nostre país per donar continuïtat al treball que la comunitat iberoamericana està desenvolupant per complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, en relació amb els quals el nostre país ja està plenament compromès.

La celebració d’aquesta reunió, del més alt nivell polític, porta mesos gestant-se i esdevé una oportunitat, particularment, en l’àmbit econòmic i mediàtic per a Andorra. Alhora, ha de ser un espai per cristal·litzar noves relacions amb Iberoamèrica i mostrar al món que el nostre és un país de pau, democràcia i llibertat.

La Constitució de 1993 no va suposar un canvi radical, ni un punt i final, ni un trencament amb el passat; sinó que va suposar una posada al dia, una actualització, del llegat de segles d’institucionalitat andorrana. Per això el dia de la Constitució és la commemoració dels drets i llibertats socials, econòmics i democràtics aconseguits i conservats pel poble andorrà al llarg dels segles i que es van consolidar al març del 1993. El 14 de març celebrem una fita històrica en què Andorra va saber avançar cap a la modernitat mantenint un equilibri institucional forjat al llarg dels segles que és la garantia de la nostra independència i sobirania. I és precisament aquest esperit, d’avançar sense perdre l’essència, el que ha de guiar els nostres passos en el futur.

En nom de tot el Govern us desitjo un bon dia de la Constitució.

stats