Gili assegura que el Govern no pot decretar serveis mínims sense una llei de vaga

El PS ha entrar un recurs a la Sindicatura per invasió de competències per part de l'executiu

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) consideren que el decret dels serveis mínims per a la vaga de funcionaris convocada aquest dijous i divendres suposa una invasió de competències per part de l’executiu sobre el Consell General. Per això, han tramitat una carta a Sindicatura en què posen en relleu la situació i demanen al síndic general que prengui les mesures escaients per solucionar-la.

En l’escrit, els consellers generals del PS posen en relleu que el decret "envaeix competències legislatives, creant disposicions que el Govern no pot adoptar i que corresponen al Consell General”. Així, es recorda que "defineix l’establiment dels serveis mínims sense emparar-se en cap norma legal” tot remarcant que la Constitució, en el seu article dinou, disposa que "la llei regularà les condicions d’exercici d’aquest dret [el de vaga] per garantir el funcionament dels serveis essencials de la comunitat".

Des del PS s’apunta que "a data d’avui, el Consell General no ha establert cap norma que reguli el dret a vaga". Per tant, “queda doncs palesa la invasió de competències per part del poder executiu sobre el poder legislatiu” i “correspon a la Sindicatura, com a màxim responsable del Consell General, endegar les actuacions escaients per tal que es posi remei a la dita situació". La consellera del PS, Rosa Gili, ha dit que, "a causa de l'aplicació d'aquest decret, demanem l'anàlisi urgent del recurs perquè estem en plena vaga".