El Govern, contrari als canvis en els comuns proposats pel PS

Ha emès un criteri desfavorable a la proposició de llei perquè no està d'acord ni en suprimir la figura de cònsol menor ni en reformar el sistema d'elecció dels consells de comú

La proposició de llei qualificada d'organització i funcionament dels comuns presentada pels consellers generals del Partit Socialdemòcrata té poques possibilitats de prosperar, després que el Govern hagi emès aquest divendres el seu criteri negatiu.

Pel que fa a la forma, el Govern considera que les modificacions s'haurien d'haver treballat conjuntament amb els comuns, tal com s'ha fet recentment amb la reforma de les competències i les transferències. A més, els canvis que planteja la llei "podrien afectar el principi d'autogovern dels comuns recollit al títol VI de la Constitució". El Govern considera que una llei no pot regular aspectes de funcionament de les corporacions locals perquè és potestat normativa dels comuns per la via de les ordinacions. Així, el Govern comparteix alguns aspectes de la regulació i la necessitat de clarificar i unificar algunes qüestions de funcionament dels comuns, però critica que aquesta iniciativa legislativa no segueixi els canals oportuns. 

Quant al fons, l'executiu considera que alguns elements del text "suposen canvis profunds del sistema polític andorrà", com és l'abolició de la figura del cònsol menor i la reforma del sistema d'elecció dels consells de comú. 

En el primer cas, l'executiu recorda que els cònsols menors, a banda de ser "un llegat de la història, coherent amb l'esperit de paritat que inspira totes les institucions seculars andorranes", també té una rellevància pràctica en el funcionament dels comuns, ja que compleix funcions d'assistència, representació i substitució del cònsol major. 

Pel que fa a la modificació del règim electoral, el Govern troba inadequat que es vulgui reformar mitjançant una disposició final i, en tot cas, es mostra contrari a canviar-lo. En aquest sentit, assegura que el sistema electoral vigent, que fa que la llista guanyadora tingui la majoria absoluta, garanteix l'estabilitat i l'alternança, i recorda que els comuns són institucions executives i no legislatives, de manera que "sembla adequat sacrificar en part la proporcionalitat per afavorir l'estabilitat i l'eficàcia". En tot cas, el Govern considera que el sistema actual no representa un dèficit democràtic per als comuns, perquè en els darrers 25 anys hi ha hagut alternança política en totes les parròquies.