Publicitat
Publicitat

El Govern licita les obres del camp d'examen de conducció a la Margineda

El Consell de Ministres aprova també el decret per regular els fitxers de dades personals del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc i l'adhesió a la xarxa iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic

El Govern licitarà els treballs de reconstrucció del camp d’examen de conducció que se situarà a la Margineda, amb un concurs de caràcter nacional. Així ho ha aprovat aquest dimecres el Consell de Ministres. Els treballs que es liciten consisteixen a moure les terres, excavant i desbrossant el terreny i enderrocant la voravia existent. Està prevista també la instal·lació de clavegueram longitudinal i la connexió a la xarxa pluvial, la construcció de murs per tot el perímetre i la col·locació d’enreixat i porta d’accés al recinte així com fer les obres de terraplenat, compactació i pavimentació del camp d’examen de conducció. El termini previst per l’execució dels treballs és de quatre setmanes que es duran a terme dins del calendari festiu escolar. 


D'altra banda, el Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, el decret pel qual es regulen els fitxers de dades personals del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), per tal de garantir la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, i assegurar així als ciutadans l’exercici dels seus drets legítims. Aquest decret es desplega del reglament del Registre General del CRAJ aprovat el passat mes de juny. La llei de protecció de dades personals estableix, entre d’altres, que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació que ha d’aprovar l’entitat pública responsable de tractar-los, i que s’ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer. 

Amb aquest decret es crearan fitxers de dades, se’n regularà el tractament i s’establirà la denominació; la identificació de l’òrgan responsable del fitxer; la tipologia de les dades que contindrà; la finalitat del tractament del fitxer i els usos previstos. El decret també regula les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal; la identificació dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de supressió; els destinataris de les dades; les comunicacions internacionals de dades que es prevegin efectuar; la identificació d’altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals a l’efecte de gestionar el fitxer; la durada de la conservació de les dades; i una descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquin al tractament del fitxer, d’acord amb el que especifica la Llei qualificada de protecció de dades personals. 

Adhesió a la xarxa iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic

El Consell de ministres ha aprovat també l’adhesió d’Andorra a la xarxa iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC). L'adhesió es farà efectiva en la XIII Trobada anual d’aquesta xarxa que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre a Bogotà (Colòmbia). L’octubre del 2015, una delegació del Govern d’Andorra va participar en la 42a sessió del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC).  

Durant els actes de la Conferència de les Parts de París (COP21), la ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, va ser convidada per la seva homòloga espanyola, Isabel Garcia Tejerina, a assistir a la trobada de les 21 delegacions que formen part d’aquesta xarxa. En aquesta trobada la ministra espanyola va plantejar la possibilitat que Andorra adherís a la RIOCC, considerant que Andorra ja forma part de la Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OIE) i que participa activament a les Cimeres Iberoamericanes de Caps d'Estat i de Govern. La creació de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC) neix durant el IV Fòrum Iberoamericà de Ministres de Medi Ambient, celebrat a l'octubre de 2004 a Cascais, Portugal. Actualment està integrada per les oficines o unitats nacionals de canvi climàtic dels ministeris de Medi Ambient de 21 països de la Comunitat Iberoamericana.