Què són els Principis de San José als quals s'ha adherit Andorra?

El Govern ha aprovat aquesta setmana entrar a formar part de la coalició dels Principis de San José, liderada per Costa Rica, per a l'alta ambició i la integritat dels mercats internacionals de carboni previstos per l'article 6 de l'acord de París. Aquest grup té per objectiu donar suport a la major ambició i integritat ambiental possible. Així, els Principis de San José són onze condicions que van des d'assegurar la integritat ambiental fins a evitar la doble comptabilitat, evitar el traspàs de crèdits anteriors a 2020 al nou sistema, bloquejar tecnologies incompatibles amb la reducció d'emissions o garantir finançament per als països en desenvolupament.

Així, dels principis en destaca oferir una mitigació general de les emissions mundials, superant els enfocaments de compensació de suma zero per ajudar a accelerar la reducció de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle.

Molts dels països signants dels Principis de San José han donat suport en algun moment als mecanismes de garantia dels drets humans, perquè consideren que no inclouen preceptes més clars i estrictes sobre aquest tema. La llista de signants exclou, per exemple, Austràlia, Canadà i Mèxic. També hi ha diversos països en vies de desenvolupament que es van oposar al fet que s'inclogués qualsevol provisió que obligués a integrar els drets humans en connexió amb el finançament, tot i que molts d'aquests països han signat nombroses declaracions internacionals de drets humans, i reconeixen que és un principi bàsic de l'acord de París.

Quins són els Principis de San José als quals se sotmeten els estats signants:

 • Assegura la integritat mediambiental i permet la major ambició possible en l'àmbit de la mitigació

 • Compleix amb una mitigació general de les emissions globals, avançant més enllà d'estratègies de suma zero per ajudar a accelerar la reducció d'emissions globals de gasos d'efecte hivernacle

 • Prohibeix l'ús d'unitats anteriors a 2020, unitats i drets d'emissió de Kyoto, i qualsevol altra reducció subjacent, buscant el compliment de l'acord de París i altres objectius internacionals

 • Assegura que s'eviti la doble comptabilitat, i que l'ús dels mercats cap a objectius climàtics internacionals estigui subjecte als corresponents ajustos

 • Evita que es fixin nivells d'emissions, tecnologies o pràctiques intensives en carboni que siguin incompatibles amb el compliment dels objectius de temperatura a llarg termini de l'acord de París

 • Aplica metodologies d'assignació i metodologies de base que donin suport al compliment dels NDC (Compromisos Determinats a Nivell Nacional) i a l'acompliment de l'objectiu de temperatura a llarg termini de l'acord de París

 • Usa CO2 equivalent com a unitat de mesura per declarar i comptabilitzar emissions i reducció, aplicant completament els principis de transparència, exactitud, consistència, comparabilitat i compleció

 • Usa infraestructura accessible central i públicament, així com sistemes per recopilar, seguir i compartir la informació necessària per a una comptabilitat robusta i transparent

 • Assegura incentius i dona suport a totes les parts en el seu avanç cap a objectius d'emissions que incloguin a tota la seva economia

 • Contribueix a l'ús de recursos financers quantificables i predictibles per part de països Part en desenvolupament que siguin especialment vulnerables als efectes adversos del canvi climàtic per cobrir els costos d'adaptació

 • Reconeix la importància del foment de capacitats per permetre la major participació possible de les parts sota l'empara de l'article 6

La llista completa de països signants dels Principis de San José inclou Costa Rica, Suïssa, Belize, Colòmbia, Paraguai, Perú, Illes Marshall, Vanuatu, Luxemburg, Illes Cook, Alemanya, Suècia, Dinamarca, Àustria, Granada, Estònia, Nova Zelanda, Espanya, Irlanda, Letònia, Països Baixos, Noruega, Eslovènia, Bèlgica, Fiji, Portugal, França, el Regne Unit, Itàlia i Andorra.