SDP denuncia a Sindicatura el "menysteniment" de Cinca als drets de l'oposició

El conseller Naudi adverteix que el ministre no respecta el control a l'acció del Govern

El conseller del grup mixt per SDP, Víctor Naudi, ha tramès una carta a Sindicatura per criticar unes consideracions que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va incloure en una carta dirigida al cap de Govern, on destacava "la desproporcionalitat" de la quantitat de documentació demanada per Naudi sobre un tema de la Duana dels últims sis anys, i que va suposar recollir milers de folis i moltes hores de feina. Per al conseller progressista, les paraules de Cinca "suposen un evident menysteniment de l'article 50 de la Constitució que atribueix al Consell General la competència de controlar l'acció política del Govern, competència recollida en l'article 5 del Reglament del Consell General en desenvolupament d'aquell mandat constitucional".

En la missiva dirigida al síndic general, Naudi pregunta: "Qui és un ministre –aquest o qualsevol altre– per decidir des de la seva alta magistratura que el contingut i abast d'una demanda d'informació suposa una 'desproporció' en relació a la informació que pot obtenir de l'anàlisi de la mateixa el conseller general que l'hagi demanat?". En la carta de Cinca, el titular de Finances opina que el temps dedicat a recopilar les dades ha estat "un esforç possiblement desproporcionat en relació al valor de la informació aportada, la qual hauria pogut quedar suplerta i satisfeta per un mostreig de la mateixa".

Naudi, indignat, fa constar en el seu escrit al síndic que li sembla "preocupant" que calgui recordar al Govern que "el Consell General té una activitat constitucionalment i reglamentària regulada i és, abans que qualsevulla altra cosa, un òrgan polític al qual la Constitució reconeix autonomia política per aconseguir finalitats i emprar procediments lliurement escollits dins el marc de la pròpia Constitució i del Reglament del Consell General".

El conseller subratlla que l'exercici del control a l'acció del Govern es fa "sobre la base de criteris d'oportunitat política lliurement valorats pels consellers generals"  i que "el control del Consell General al Govern suposa l'únic mitjà possible perquè les ciutadanes i els ciutadans, titulars de la sobirania, puguin controlar continuadament als governants".

El portaveu parlamentari d'SDP també ha requerit al síndic que mostri la seva carta en la pròxima Junta de Presidents de grup parlamentari i que traslladi al cap de Govern la "més ferma repulsa a les manifestacions menystenidores abocades pel ministre de Finances".