SDP pregunta sobre l’atenció psiquiàtrica prestada als menors

Les qüestions venen motivades arran d’unes manifestacions del director general i del director assistencial del SAAS

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP), Víctor Naudi, ha traslladat al Govern una bateria de sis preguntes en relació a l’atenció psiquiàtrica prestada als menors per part dels serveis del SAAS. En elles, SDP manifesta la seva preocupació per l’atenció psiquiàtrica als pacients menors d’edat i pregunta al Govern quina és la quantitat de llits disponibles dins l’estructura hospitalària del SAAS destinada a menors d’edat.

Des del grup polític també volen conèixer la mitjana anual de pacients menors d’edat entre el 2012 i el 2016. En aquest mateix sentit, Naudi també pregunta per l’existència de protocols en el cas que es donin circumstàncies que no hi hagi llits en nombre suficient. SDP també vol estar al corrent de quants metges especialistes en psiquiatria infantil es destinen actualment a l’atenció hospitalària i quines són les previsions del SAAS pel que fa a l’àrea de psiquiatria infantil.

Totes aquestes qüestions venen motivades, segons s’explica en el comunicat fet arribar a la premsa, arran de les manifestacions del director general del SAAS, Sr. Josep Maria Piqué i del director assistencial, el Doctor Joan Martínez Benazet, sobre la cartera de serveis i la reorganització d’alguns serveis hospitalaris. Ara, el Govern haurà de respondre per escrit aquestes preguntes.