Tributs i Fronteres farà un estudi sobre la bretxa fiscal per "orientar les polítiques fiscals"

També es vol crear una oficina d'atenció al contribuent

El programa anual d’actuació del departament de Tributs i Fronteres preveu per a aquest any 2019 tres línies d’acció bàsiques: elaborar un estudi sobre la bretxa fiscal, crear una oficina del contribuent i implementar la nova plataforma en línia. Tal com ha explicat el director general del departament, Albert Hinojosa, aquest estudi “permetrà orientar les polítiques fiscals” i millorar l’eficiència del sistema.

Tant el ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, com Hinojosa han remarcat que aquest estudi arriba quan el model fiscal ja està consolidat i servirà per “encetar una reflexió” sobre la potencialitat del sistema, ja que s’analitzarà la diferència entre la recaptació potencial i el que es recapta realment. En aquest sentit, han incidit, permetrà definir les polítiques fiscals i avaluar les actuacions del departament.  

Cinca ha emfasitzat que al llarg d’aquests anys el model fiscal s’ha anat consolidant i que també s’ha anat cap a nivells de controls que es troben en la línies de les “millors pràctiques” dels països europeus, i que un cop aquesta feina està feta el que cal són “anàlisis més fines” sobre la implantació, que és el que ha d’aportar aquest estudi previst per al 2019.

Quant a l’oficina del contribuent, estarà integrada pel mateix personal del departament i el que es pretén és la millora de l’eficiència i l’eficàcia del funcionament. Recollirà les queixes i suggeriments dels obligats tributaris i, tal com ha incidit Hinojosa, té la “voluntat de millorar la prestació del servei” dins el “procés de millora contínua” que s’està aplicant. A més, servirà per una major interacció entre les diferents àrees, i el resultat pot ser, a efectes pràctics, que hi hagi simplificacions de tràmits o reduir aquells que es creguin innecessaris.   

Pel que fa a la darrera línia d’actuació, el canvi de la plataforma en línia, Hinojosa ha recordat que fins ara s’havien implantat millores puntuals però que aquest any es farà un “canvi absolut” que va en la línia de fomentar la via telemàtica.  

Altres objectius que es marquen en aquest programa és el de reduir els terminis de les respostes escrites i fer-les abans de 45 dies; arribar a les mil cites prèvies per ajudar els contribuents a omplir la declaració de l’IRPF i fer altre miler de cites prèvies per a d’altres qüestions. Dur a terme 3.500 controls físics de la importació i l’exportació; arribar als 200 expedients de comprovació tancats o als 125 d’inspecció. També es vol reduir el termini d’espera als deu minuts en el total de l’any i començar a elaborar el registre dels habitatges buits. Pel que fa a aquesta darrera fita, el director del departament ha destacat que ara com ara es treballa en el desplegament reglamentari.

En la mateixa roda de premsa Hinojosa i Cinca han explicat el Pla de control fiscal per a aquest exercici. Entre d’altres actuacions hi ha fixar-se en la recerca de les actuacions no declarades o submergides de l’IGI o el control de les deduccions de la base de tributació de l'impost de societats i l’IRPF.

Campanya de l'IRPF

Cinca i Hinojosa també han informat de la campanya de l’IRPF que va començar l'1 d’abril i que s’allargarà fins al 30 de setembre. El departament de Tributs i Fronteres ha emès un total de 45.355 propostes de liquidació, de les quals, 33.679 són de resultat zero; 8.150 tenen resultat a pagar i 3.526 resultat a retornar. Així, s'espera que facin la liquidació un total de 17.100 persones, i que el resultat sigui de 7.100 liquidacions a ingressar, per un import de 12,9 milions d'euros; 5.100 liquidacions a retornar, per un import de 2,5 milions d'euros; i 4.900 liquidacions de quota zero. En total s’espera que la campanya es tanqui amb uns ingressos de 10,4 milions, que caldrà sumar a la resta de diners que es recapten en concepte d’IRPF i que aquest any pot arribar als 32 milions.