Política 04/04/2018

El Govern haurà de definir les polítiques d'ocupació a quatre anys vista

El projecte de llei també vol potenciar l'emprenedoria i l'autoocupació

Ana
3 min
Una imatge del Servei d'Ocupació. / ARXIU ANA

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei d’ocupació, amb la voluntat d’entrar-lo a tràmit parlamentari en les properes setmanes. Els objectius d’aquest text, tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, són modernitzar el sistema públic d’ocupació, impulsar programes específics per a col·lectius determinats, donar suport a l’empresariat, millorar la intermediació entre l’oferta i la demanda, impulsar sistemes de gestió transparents i orientats a resultats, contemplar la variable territorial i de temporalitat i alinear-se amb les polítiques europees. Entre les novetats hi ha una estratègia andorrana per a l’ocupació i el pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació i, d’aquesta manera, tal com ha comentat Espot, s’hauran de definir les polítiques d’ocupació a quatre anys vista. També es vol donar un impuls important a l’emprenedoria i l’autoocupació.

Tal com ha explicat Espot, amb aquesta llei es dona empara legal a “totes les iniciatives d’ocupació” i un impuls al Servei d’Ocupació, que tindrà com a objectius mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat, prevenir i reduir la desocupació, fomentar i garantir l’orientació professional, la readaptació professional permanent, la formació ocupacional i la intermediació, i la informació i assessorament a les empreses. A més, serà el responsable d’elaborar el projecte de l’estratègia andorrana per a l’ocupació. A més, “es consolida” aquest servei perquè s’estructurarà en diferents unitats i, a més, serà objecte d’una avaluació externa.

El text garanteix com a novetat el dret subjectiu a l’ocupabilitat i alhora preveu un sistema eficaç per fer front a les situacions de desocupació, donant rang legal a la prestació per desocupació involuntària. A més, es crea per primera vegada una cartera de serveis amb tota l’oferta que els usuaris tenen al seu abast i també els requisits que hauran de complir per poder-se’n beneficiar. Tots seran de caràcter gratuït i prestats, en principi pel Govern, tot i que també hi haurà la possibilitat que certes prestacions, com pot ser la intermediació entre oferta i demanda, la puguin dur a terme empreses o entitats privades.

Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació, es recullen algunes de les que s’estan duent ja a terme i també s’inclouen novetats. Així, s'inclou la intermediació laboral, amb la novetat que hi pugui haver una recol·locació dels treballadors en processos de reestructuració empresarial i també s’obre la porta a què hi hagi col·laboracions amb altres serveis d’ocupació de fora del país. Quant a l’orientació laboral, la novetat és que els treballadors puguin tenir experiències professionals d’ocupació en un lloc de treball real durant una setmana. Altre apartat és la capacitació laboral, en què s’incidirà en la formació per l’ocupació. També es fa èmfasi en la igualtat d’oportunitats i la conciliació i, quant al foment de l’ocupació, es vol incentivar l’emprenedoria i l’autoocupació. A més, es vol potenciar el suport a les empreses a través de l’assessorament i es fixa la promoció de l'ocupació en base a les zones allunyades.

A més, es dona rang legal a la prestació per desocupació involuntària, ja que fins ara està regulada per reglament. D’aquesta manera, “es dona més garanties als ciutadans de percebre-la”, ha destacat Espot, afegint que serà una prestació garantida, és a dir, que s’haurà de donar independentment de la dotació pressupostària. Continuarà sent no contributiva i per demanar-la estarà subjecta a un acord d’activació a partir del qual la persona podrà percebre la prestació durant un període inicial de sis mesos, prorrogable. L’acord d’activació estarà vinculat a un itinerari personal d’ocupació que inclourà, entre d’altres, mesures a implementar i un calendari.

stats