"Deficiències" materials i funcionals a llars d'infants del país

Afers Socials ha lliurat a les escoles bressol on ha detectat mancances un informe d'inspecció amb les millores requerides i els terminis per a què es duguin a terme

El departament d'Afers Socials va realitzar durant l'any passat un total de divuit inspeccions a llars d'infants del país, a través de l'àrea d'Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària, creada el juny del 2017 per vetllar per la seguretat i qualitat de les activitats que es desenvolupen a centres socials i sociosanitaris. De fet, aquestes inspeccions van ser anunciades fa tot just un any pel llavors ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot –recentment dimitit en el càrrec–, a través de l'anomenat Pla de control i inspecció. D'aquest pla, el departament n'ha extret la conclusió que hi ha "un cert nombre" de centres que presenten "mancances en les seves condicions materials i funcionals".

Així, de les divuit inspeccions realitzades, onze van ser precisament en el marc d'aquest enduriment dels controls anunciat per Espot, tres van ser perquè des del centre es va fer una sol·licitud prèvia d'obertura, tres per realitzar temes d'assessorament i una per atendre una queixa feta contra una de les llars d'infants.

Segons explica Afers Socials, a aquestes escoles bressol on s'han detectat mancances se'ls ha lliurat una acta i un informe d'inspecció on es detallen les "deficiències" constatades, les millores requerides i els terminis per a què es duguin a terme. Aquests terminis es marquen, informa el departament, en funció del risc que hi ha cap a professionals i infants de l'escola bressol, i de "l'abast de les millores" que han de realitzar.

Seguint amb aquest Pla de control i inspecció, el 2018 va ser l'any més intens d'activitat. El 2017 l'àrea d'Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària va dur a terme tres inspeccions i va atendre queixes. Però cal tenir en compte que aquesta àrea va ser creada el juny. De gener a maig, l'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que era qui tenia les competències fins llavors, va fer dotze inspeccions.

D'altra banda, Afers Socials informa que, a banda dels controls, el 2018 també es va tirar endavant una línia d'accions formatives i d'assessorament per als responsables de les escoles bressol del país, que tindrà continuïtat aquest 2019.

La primera legislació, el 1995

La primera regulació per a les escoles bressol es va aprovar el 1995. El 2005 es va aprovar el reglament concret de guarderies infantils, que distribuïa la competència del control i inspeccions als diferents ministeris competents. Però l'àmbit legal va canviar el 2014, amb l'aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, que va derivar en la creació, el 2017, d'aquesta àrea d'Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària. És qui té les competències en l'actualitat.

Els controls i inspeccions, informa Afers Socials, es fan seguint la metodologia de França i Espanya, i es basen en supervisar factors que poden tenir incidència en temes de seguretat i qualitat de les activitats que s'hi duen a terme. Factors com el servei, els recursos humans, la ràtio d'alumnes, el pla pedagògic, les instal·lacions, el menjar o les condicions d'habitabilitat, tal com va informar Espot fa un any.

Segons dades facilitades pel departament, l'any passat hi va haver una alta de nova escola bressol, per dues baixes. El 2017 no va haver-hi moviments i el 2016 es van registrar dues altes i una baixa.