Publicitat
Publicitat

El TC desestima el recurs d'empara dels Cierco per l'actuació inicial de l'INAF

El 20 d’agost el TSJ ja va donar la raó a l’INAF davant la demanda per vulneració dels drets fonamentals a ser informats que van presentar els germans Cierco. El TC considera que el període entre la incoació de l'expedient i el procediment administratiu és “massa curt per poder apreciar una indefensió”

En una sentència del 13 d’octubre el Tribunal Constitucional ha desestimat íntegrament el recurs d’empara dels germans Higini i Ramon Cierco contra la sentència de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia que atorgava la raó a l’INAF davant les acusacions de presumpta vulneració dels drets fonamentals a ser informats de l’acusació, a un procés degut i a la defensa reconeguts a l’article 10 de la Constitució. Els Cierco demanaven poder tenir accés, consultar i obtenir còpia de l’expedient sancionador incoat per l’INAF en el cas BPA i del qual es va notificar el 10 de març a Higini Cierco, president del Consell d’Administració de BPA en aquell moment.

Després que l’11 de març se suspengués a tots els membres del Consell d’Administració i a tres membres de la Direcció General de BPA, imposant tres administradors mancomunats, els germans Cierco –els accionistes majoritaris– van demanar la informació detallada de l’expedient, que no se’ls va comunicar per no ser pública. El 15 d’abril van presentar un procediment administratiu per la presumpta vulneració dels seus drets i posteriorment, el 13 de maig el batlle de guàrdia va dictar un aute no donant lloc a la demanda interposada, ja que els Cierco no havien fet la demanda per escrit a l’INAF per conèixer l’expedient i perquè aquest estava en una fase prèvia. Els Cierco van interposar un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió i el TSJ va dictar la sentència en què es desestimava aquest recurs el 10 d'agost.

La Justícia ha informat els accionistes principals de BPA que el Consell d’Administració va ser “clarament informat dels greuges contra BPA” i que “l’INAF ha acomplert les exigències d’informació”. L’advocat d’Higini i Ramon Cierco, però, va interposar un altre recurs d’empara el 4 de setembre ja a la instància del TC, amb unes al·legacions que el Ministeri Fiscal no comparteix, ja que l’expedient sancionador es troba “encara en fase prèvia al plec de càrrecs”, moment en el qual s’haurien de poder “desenvolupar les peticions dels recurrents”.

La sentència del TC publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra confirma aquest extrem i recorda que l’INAF va trametre dues cartes d’un procediment sancionador el 10 i l’11 de març. No obstant això, la sentència dels jutges reconeix que només està referida a “saber si les vulneracions denunciades s’han produït en aquest lapse de temps, de poc més d’un mes [entre l’11 de març i el 15 d’abril], sense que es pugui extrapolar en cap sentit a allò que hagi pogut succeir amb posterioritat, que podrà ser examinat, si es plantegés, en temps i forma, més endavant en un altre possible recurs d’empara”.

El TC justifica aquesta decisió explicant que “és cert que dins la protecció de l’article 10.2 de la Constitució, quan es parla del dret ‘a ser informat de l’acusació’” s’inclou el dret a conèixer els càrrecs del procediment sancionador de l’INAF. No obstant això, el TC considera que el mes que va transcórrer és un període “massa curt per poder apreciar una indefensió” i que la raonabilitat del termini dependrà “de la complexitat derivada de les actuacions”.

Etiquetes