ENERGIA

La cogeneració es consolida al Principat

La xarxa de calor proporciona energia tèrmica a 12 clients, i se’n projecta una altra a la Comella

Aconseguir en un mateix procés la creació simultània de dues energies diferents: la tèrmica i l’elèctrica. Amb aquest principal objectiu es defineix el sistema de producció energètica anomenat cogeneració, que ja fa gairebé un any que funciona a Andorra. Per aconseguir-ho, la central, situada al costat de la carretera general 2 a l’alçada d’Incles (Canillo), utilitza com a combustible primari el gas natural liquat per generar electricitat.

Durant aquest procés es produeix una pèrdua de calor que el sistema aprofita per escalfar aigua, i aconsegueix així generar energia tèrmica. L’aigua calenta viatja a uns 100 graus a través d’un circuit tancat de canonades urbanes i arriba a l’habitatge del consumidor. Un cop allà, cada client té un intercanviador de calor, o subestació, que permet escalfar l’aigua de l’habitatge sense que es barregi amb la que ha sortit de la central.

“Cada client té un bescanviador, una transferència de calor entre la xarxa primària i la secundària que substitueix i elimina les calderes individuals de gasoil”, explica Jordi Travé, responsable de projecte de la central de cogeneració d’Incles-Soldeu. Actualment la central dona energia tèrmica a 12 clients, majoritàriament hotels però també alguns edificis d’habitatges, situats entre Incles i Soldeu.

Un 15% del consum energètic de l’Sport Hotel es genera a través de la planta de Soldeu de FEDA Ecoterm (la marca de Forces Elèctriques d’Andorra que engloba la cogeneració). “La percepció del client és que la qualitat de la temperatura ambient i de l’aigua és superior”, apunta Antonio Rubió, director general del grup. Segons explica aquest consumidor, l’experiència des del punt de vista econòmic respecte del gasoil és lleugerament positiva, però l’impacte ambiental inferior i el criteri de qualitat del servei són els principals motius per apostar-hi.

Menys impacte ambiental

L’aposta pel nou sistema millora l’eficiència energètica, ja que amb un sol combustible mare s’aconsegueix produir dues energies. També provoca menys impacte ambiental. “No és el mateix tenir 12 calderes independents, una per a cada client, que tenir un sol centre de producció amb un manteniment permanent i lluny del nucli urbà”. A més, Travé també recorda que el gas liquat és menys contaminant que el gasoil, el combustible que alimenta la major part de les calderes del país.

Darrere d’aquests beneficis també s’hi amaga la voluntat d’incrementar al màxim la producció pròpia d’energia. Andorra és un país que depèn en gran mesura del subministrament que li proporcionen els països veïns, tant França com Espanya, i ja fa anys que treballa per reduir aquesta dependència, també pensant en termes d’estalvi econòmic.

Així, el Principat produeix un 20% de l’energia que consumeix, i d’aquest percentatge el 83% està generat a través de la planta hidroelèctrica. Un 13% s’aconsegueix al Centre de Tractament de Residus (CTR), la plataforma de cogeneració de Soldeu en genera un 3%, i el 0,5% restant prové de petites produccions fotovoltaiques. “L’autosuficiència és impossible, però l’objectiu és incrementar encara més aquest percentatge del 20%”, destaca Travé.

Més plantes de cogeneració

FEDA està finalitzant els estudis per fer una nova central de cogeneració, ubicada al CTR, i que donarà servei a part del nucli urbà d’Andorra la Vella. El combustible que s’utilitzarà en aquest cas per produir electricitat i energia tèrmica serà l’escalfor produïda per la crema de residus.

El projecte preveu que en una primera etapa la xarxa de calor pugui arribar a 50 edificis i en una segona fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i Caldea, abastint un total de 100 edificis. Segons detalla Travé, la primera fase de la nova central de cogeneració que s’instal·larà al CTR podria estar en marxa el 2020.

Alguna contradicció

Tot i que el gas natural liquat és una de les energies menys contaminants, és fòssil i no renovable. A més, arriba al país mitjançant camions que funcionen amb petroli, perquè Andorra no disposa d’un sistema de gasoductes com altres països. És per això que Carles Iriarte, president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma), apunta que la cogeneració acosta a l’eficiència energètica però “no deixa de provocar una petita contradicció”. L’associació és mostra a favor de planta de Soldeu, però carrega contra la futura planta del CTR perquè indiquen que “és una excusa per justificar la construcció del forn incinerador”, una infraestructura que consideren que està sobredimensionada.