Publicitat
Publicitat

Una de freda i una de calenta del TC als recursos sindicals

El Tribunal Constitucional sentencia que no calia que el Govern tornés a remetre el text dels complements de jubilació a la Comissió Consultiva de la Funció Pública, però demana que ho faci amb el Consell de la Policia

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la notificació de la sentència per part del Tribunal Constitucional en relació a les peticions que van instar els sindicats de la funció pública al voltant del, en aquell moment, projecte de llei per regular els complements de jubilació dels funcionaris. La sentència es pronuncia a favor del Govern per no haver tornat a remetre el text a la Comissió Consultiva de la Funció Pública, després d'haver-ho fet repetides vegades i haver inclòs algunes de les seves propostes al text final.

Malgrat això, considera que l'Executiu hauria d'haver fet arribar el text al Consell de la Policia, ja que no existeix un òrgan de caràcter sindical, però, a manca d'aquest, és perfectament preceptiu que hagi de ser el consell qui s'ocupi d'aquesta matèria. La sentència no treu valor a la llei, que serà aplicada en els termes que va ser aprovada, però demana al Govern que consulti al Consell de la Policia i que, si s'escau -els informes dels òrgans sindicals no són vinculants- en faci les modificacions pertinents. Aquest cas portarà al Govern -amb la modificació de la llei que regula la Policia i que està estudiant el Ministeri d'Interior- a plantejar-se una consolidació del caràcter d'òrgan sindical al Consell de la Policia o la creació d'un òrgan ad hoc.

Els sindicats de la funció pública van dur a terme una sèrie de procediments judicials entenent que s'estava vulnerant el seu dret a la llibertat sindical, perquè consideraven que no s'havia complert el precepte d'haver de consultar a la Comissió Consultiva de la Funció Pública sobre el text que definitivament es va tramitar al Consell General. L'avantprojecte, però, va ser tramès en repetides ocasions i discutit en una vintena de reunions amb els sindicats. I, de fet, es van incloure propostes dels sindicats al text final. En aquest sentit el Tribunal Constitucional considera que "no s'aprecia cap vulneració de rellevància constitucional amb els termes invocats en el recurs d'empara" i el desestima.

No obstant això, una segona demanda, circumscrita concretament al cos de la Policia, considerava que el seu consell hauria d'haver estat consultat. La sentència reconeix, com va argumentar el Govern, que el cos no té aquesta funció, però diu que com que no hi ha cap òrgan que pugui ocupar-se d'aquestes qüestions és preceptiu que hagi de ser el consell qui faci això.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, s'ha compromès a fer arribar imminentment el text al Consell de la Policia, tot i que l'informe que en faci aquest òrgan no és vinculant i no obligarà a l'Executiu a modificar la llei, si no ho considera necessari. De fet, entrarà en vigor i s'aplicarà en els termes que està redactada. Això sí, Cinca ha avançat que el ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, "té al cap" algunes modificacions del text legal que regula la Policia i que "hi haurà l'oportunitat de plantejar-se modificacions també en aquest sentit". Així, el portaveu del Govern ha afegit que "o els hi consolidem aquest caràcter d'òrgan dels drets sindicals o es crea un òrgan ad hoc".

S'aproven 25 places per promoció interna al cos de la Policia

Durant el Consell de Ministres d'aquest dimecres, el Govern ha aprovat, a petició del ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, la convocatòria per promoció interna de 25 places al cos de la Policia, concretament, set d'oficial, tres de sotsoficial i quinze de caporal.

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha explicat que no es convocaven places per promoció interna des de l'any 2008, i el que es pretén és "potenciar la carrera interna dels membres del cos de la Policia i garantir el seu bon funcionament".

Les funcions dels oficials seran les pròpies de cap d'unitat, les de sotsoficial seran les de cap de grup i les dels caporals correspondran a sotscap o responsable de grup. Les proves de selecció consisteixen en proves físiques, proves psicotècniques, entrevista professional i prova escrita sobre coneixements policials, legislatius i administratius.