Creu que s'ha de muntar enguany el Poblet de Nadal?

Votar 1085 Vots | Resultats

  • Sí, encara que no hi hagi turisme i sigui per gaudi dels residents del país 23%

  • Sí, però amb un pressupost molt més retallat 16%

  • No, és un dispendi que s'hauria de destinar a la crisi provocada per la Covid 61%

1085 Vots | Tornar