Nova picabaralla entre el SEP i la plataforma

El sindicat de l'ensenyament es veu "obligat" a publicar una carta enviada a la mútua a finals del 2017 on s'informa que hi ha 195 funcionaris que han cobrat de més

El Sindicat de l'Ensenyament Andorrà (SEP) s'ha vist "obligat" a fer pública una carta enviada per la seva representant a la Mútua dels funcionaris el 31 de desembre del 2017. En aquesta carta consta el nombre de treballadors de l'administració que, estant de baixa, han cobrat més del que els pertoca. El SEP ha publicat aquesta carta a través del seu Facebook i per respondre al president de l'Associació de Bombers (ABA) i representant de la plataforma a la comissió de la mútua, Joan Torra, que assegura que són menys d'una desena els funcionaris que van estar cobrant doble.

En aquesta carta es fa una anàlisi de baixes dels funcionaris entre el 2015 i el 2017: 928 baixes el 2015, 865 el 2016 i 829 el 2017. És a dir, un total de 2.622 baixes. D'aquestes, 586 tenen "diferències entre el que es liquida i la CASS abona. Són 586 baixes que pertanyen a 195 mutualistes. Torra havia afirmat que són menys de deu els funcionaris que van estar cobrant de més.

Els desajustos salarials són donats per diferents motius, però sobretot perquè o la CASS paga la baixa a l'interessat (i després ho fa la mútua), o perquè l'interessat no presenta els informes mèdics o certificats corresponents a la CASS, i llavors aquesta no paga a la mútua. També s'han donat casos d'altes administratives al funcionari, però aquest no s'ha incorporat a la feina.

Per tots aquests desajustos, el SEP havia parlat d'un forat de 300.000 euros a la mútua, que Torra havia negat. El SEP mostra ara amb aquesta carta que l'import a recuperar d'aquests mutualistes (en data 31 de desembre del 2017), era de 254.721 euros. D'aquests, s'havien recuperat 254.721.

És a dir, a 31 de desembre de l'any passat encara mancava per recuperar 81.330 euros.